Veehouderij

Vaccineren tegen vogelgriep?

Een vraaggesprek met Marieke de Vrij: Het overheidsbeleid dat gericht is op het indammen van de jaarlijks terugkerende vogelgriepuitbraken is gericht op monitoring -het regelmatig testen op de aanwezigheid van vogelgriep- en preventie middels een ophokplicht…

Vogelgriep rukt op

Inleiding Uitbraken van vogelgriep zijn een jaarlijks terugkerend verschijnsel aan het worden. De daarmee gepaard gaande kosten voor de overheid en de pluimveesector zijn aanzienlijk. Ook in november 2016 werden op meerdere locaties weer dode wilde watervogels...

Smart farming in de melkveehouderij

Melkveehouderijbedrijven gaan steeds meer digitaal. Met geautomatiseerde monitoringssystemen (Precision Livestock Farming) worden koeien met sensoren en camerabeelden gemonitord op groei, vruchtbaarheid en ziekte. Voer en medicatie worden afgestemd op de behoefte van...

Oude hobbykippen

Lezersvraag  “Mijn oudere kippen en hanen, die de twintig jaar al gepasseerd zijn, zonderen zich af en trekken zich terug. Wat is er nodig om ze in harmonie te laten samenwonen in dezelfde leefruimte met jongere kippen?” Marieke de Vrij kijkt mee om te ontdekken wat...

Big Boukje produceert 200.000 kilogram melk

Begin maart 2016 werd de Twentse koe Big Boukje gehuldigd vanwege een topproductie. Zij is de eerste Nederlandse koe die tijdens haar 18-jarige leven 200.000 kilogram melk produceerde, vergelijkbaar met 200.000 pakken melk van 1 liter. Is dit een felicitatie waard? De...

Onthoornen van koeien en kalveren

Koeien hebben van nature hoorns. Toch is de algemene zienswijze dat het onthoornen van koeien en kalveren hun welzijn bevordert. Het tegendeel is waar. Onthoornen tast de eigenheid en integriteit van het dier aan, zowel fysiek als gedragsmatig. Het komt tegemoet aan...

Euthanasie van kalveren

Begin 2016 was er veel ophef over het doodspuiten van gezonde, maar voor de handel te lichte kalveren. Dit heeft geleid tot heftige maatschappelijke reacties. Mede door een petitie van Dier & Recht is de sector nu met een plan van aanpak gekomen. Situatie Kalveren...