Actueel

Hier treft u actuele artikelen over dierenwelzijn

Diermonologen – Dieren een stem geven

In samenwerking met de Biodynamische Vereniging organiseren we dit jaar diermonologen op boerderijen. Het betreft een viertal verschillende monologen waarbij een koe, kip, varken en geit een stem krijgen en ieder hun eigen verhaal vertellen. Zie voor meer informatie...

Lees meer

Dierenrechten als moreel kompas

Dierenrechten als moreel kompas Het verontrust ons dat de Denker des Vaderlands Paul van Tongeren zo weinig oog heeft voor de dagelijkse realiteit hoe wij in Nederland met dierenwelzijn overweg gaan. <Zie zijn interview in onderstaand artikel> Is het vermogen...

Lees meer

Vaccineren tegen vogelgriep?

Een vraaggesprek met Marieke de Vrij: Het overheidsbeleid dat gericht is op het indammen van de jaarlijks terugkerende vogelgriepuitbraken is gericht op monitoring -het regelmatig testen op de aanwezigheid van vogelgriep- en preventie middels een ophokplicht…

Lees meer

5G netwerk en dierenwelzijn

Er zijn in deze tijd veel stralingsbronnen waaraan wij worden blootgesteld zoals van mobiele telefonie, wifi, bluetooth, slimme apparaten en slimme meters. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen hier uiteenlopende klachten van kunnen krijgen. We spreken van...

Lees meer

Keurmerken dierenwelzijn

Licht op keurmerken dierenwelzijnMarieke de Vrij heeft veel aandacht geschonken aan dierenwelzijn. Als je op basis van die informatie als consument bewuste keuzes wilt maken bij de aankoop van levensmiddelen is het lastig kiezen. Diverse organisaties en supermarkten...

Lees meer

Vleesconsumptie verminderen

Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op consumenten om hun vleesgebruik te verminderen, niet alleen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, maar ook vanuit milieuoverwegingen. De huidige veehouderij levert immers een forse bijdrage aan de uitstoot van CO2...

Lees meer

Dé boer bestaat niet

Verbindingen herstellen vraagt ambitieuze keuzes In het Nationaal Landbouwdebat over de toekomst van de agrarische sector ontbreekt het nog aan nuance over de verschillende typen bedrijven. Van oudsher is er een onderscheid in akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en...

Lees meer