Natuurbeheer

Plezierjacht

Het jachtseizoen is geopend. Jagers trekken er weer op uit om hazen, reeën, konijnen, fazanten, herten en wilde zwijnen te schieten, onder het mom van regulering van de wildstand en het voorkomen van wildschade. Jagen is uit de taboesfeer aan het geraken en steeds...

Ganzenoverlast

Het natuurbeleid van de afgelopen decennia heeft er mede toe geleid dat de ganzen weer terug zijn in Nederland. Dit succes heeft ook een keerzijde. De groei van de ganzenpopulatie leidt tot economische schade voor de landbouw, aantasting van natuurgebieden en...

Ganzenoverlast structureel aanpakken

Een alternatief voor vergassen en afschieten. De presentatie van het ganzenakkoord heeft in januari 2013 veel emoties en weerstand opgeroepen. Duidelijk werd dat veel leden van de betrokken organisaties zich niet konden vinden in de afspraken. Hoe nu verder? Wat is er...

Meeuwenoverlast

Meeuwen veroorzaken in steeds meer steden overlast. Hun gekrijs, vooral tijdens het broedseizoen op en rond het nest, ervaren veel mensen als irritant. Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts, wat tot gevolg heeft dat mensen niet meer rustig kunnen slapen. Meeuwen...

Hongerende grazers in natuurgebieden

Iedere winter speelt opnieuw de discussie hoe om te gaan met grazers in grote natuurgebieden die onvoldoende voedsel tot hun beschikking hebben om de winter door te komen. Er zijn twee stromingen: het natuurlijke proces zijn gang laten gaan versus ingrijpen omdat er...

Weidevogelbescherming vanuit meer kennis

Weidevogels sieren met hun geluid, kleuren en bewegingen al eeuwen lang onze landschappen met een bepaalde sfeer die verder gaat dan alleen maar een lentegevoel. De vibratie die in de lucht hangt en de levendigheid die daar vanuit gaat, roepen bijzondere gevoelens op...

Schrikbarende bijensterfte

De grote sterfte onder de bijenvolken is een complex gegeven waarbij meerdere invloeden een rol spelen. In de media heeft vooral het pesticidegebruik als boosdoener veel aandacht gekregen. Marieke de Vrij geeft aan dat ook nieuw ontwikkelde rassen van landbouwgewassen...