Dierenrechten

Dierenrecht 1

Het recht er wezenlijk te zijn Elk dier heeft recht er te zijn en is in zijn/haar natuurlijke aard en wezen perfect. Ieder dier is geschapen met een specifiek en wezenlijk waardevol doel. Het dierenrecht wordt geschonden op het moment dat de mens het dier ten behoeve...

Dierenrecht 2

Het uiten van natuurlijke evolutiedrang Evolutiedrang komt voort uit het behoud van de soort. Een dier past zich aan aan klimaat- en omgevingswisselingen en tracht zijn soort naar stabiliteit toe te bewegen binnen veranderende omstandigheden. In die overgangsfasen...

Dierenrecht 3

Het recht om met soortgenoten te leven in een eigen gemeenschap Dieren hebben de behoefte om in een eigen gemeenschap te leven, binnen een eigen natuurlijke ordening. Dit voor de onderlinge herkenning en in het belang van voorbeeldfuncties binnen de groep. Ook hebben...

Dierenrecht 4

Het recht om te leven in een eigen gemeenschap Dieren hebben het recht om binnen hun eigen gemeenschap opgenomen te worden en zich daarin goed te voelen. Dit is van groot belang voor de onderlinge herkenning, voor de natuurlijke ordening en voor de voorbeeldfuncties....

Dierenrecht 5

Het recht op een zodanige leefsituatie, dat het telepathisch contact van dieren onderling niet overstemd en verstoord wordt. Dieren hebben onderling een sterk telepathisch contact. Harde, overstemmende geluiden verstoren dit contact met soortgenoten. Telepathisch...

Dierenrecht 6

Het recht zich te verlustigen vanuit speelgenot Wanneer de zintuigen van een dier door een aangename ervaring worden geprikkeld, ervaart het zelfgenoegen in relatie tot zichzelf en soortgenoten. Zo vinden varkens bijvoorbeeld modderbaden heerlijk, kunnen koeien 's...

Dierenrecht 7

Het recht op gezond water en voedsel, dat natuureigen zelf gevonden is. Dieren hebben behoefte aan het uiten van hun éigen natuurlijke zoekgedrag naar vers water en natuurlijke voedselbronnen. Dat verdient de toegang tot kwalitatief goed (natuurlijk) water en voedsel,...

Dierenrecht 8

Het recht op een natuurlijke leefwijzen in verbondenheid met het natuurlijk dag- en nachtritme en de kosmische cycli van de seizoenen. Veel dieren leven niet meer buiten in een natuurlijke omgeving. In steeds meer stallen ontbreken ramen en neemt de kunstmatige...

Dierenrecht 9

Het recht op beschutting Inleiding In hun oorspronkelijke staat, als dieren nog in de open natuur leven, zoeken ze bij extreme weeromstandigheden zelf beschutting tegen felle zon, een stevige regenbui, harde wind of vrieskou. Voor koeien, paarden, geiten en schapen...