Verwondering voor het wezen van dieren

Dieren als spiegel

Wederzijdse afhankelijkheid mens en dier

Dierenwelzijn vanuit het perspectief van dieren

   Dieren een stem geven

Wij wensen bewustzijn te creëren rond de wederzijdse afhankelijkheid tussen mens en dier en inzicht te geven in het wezen van dieren. De informatie is grotendeels gebaseerd op inspiraties van Marieke de Vrij en beschrijft uiterst gedetailleerd de beleving van dieren zelf. Wij bezien dieren vanuit een holistische visie, wezens met een fysiek lichaam, ziel en geest. De artikelen zijn input voor een maatschappelijke dialoog over wat dieren voor ons betekenen én hoe we met dieren dienen om te gaan.

De artikelen sporen aan om binnen uw eigen mogelijkheden zelf verantwoordelijkheid te nemen en nieuwe handelingsperspectieven te ontwikkelen. Als consument met betrekking tot het gebruik van dierlijke producten, als veehouder voor de wijze van huisvesting en omgang met dieren, als beleidmaker en politicus voor dierwaarwaardige regelgeving, als leerkracht voor dierwezenlijke educatie zonder vermenselijking, als wetenschapper voor holistisch en geesteswetenschappelijk onderzoek en als houder van gezelschapsdieren voor een dierwaardige behandelwijze. Laat u raken en kom tot handelen.

DierenPerspectief is een initiatief van Wim van Oort, ambassadeur Dierenwelzijn van Stichting De Vrije Mare, en beoogt brede verspreiding van de vrijgegeven informatie over dierenwelzijn en wenst daarmee maatschappelijke vernieuwing te stimuleren.Verspreiding vindt ook plaats via de digitale Nieuwsflits DierenPerspectief, en via artikelen in het TIJDschrift VRIJ. We besteden aandacht aan de mens-dier relatie in de breedst mogelijke zin, van gezelschapsdieren tot productiedieren en van intensieve veehouderij tot in de natuur levende dieren.

Lees onze laatste artikelen

Hier treft u actuele artikelen over dierenwelzijn.

Marieke de Vrij

De artikelen in DierenPerspectief zijn geïnspireerd op het werk van Marieke de Vrij. Zij is reeds meer dan 30 jaar werkzaam als spiritueel trendsetter en maatschappelijk raadsvrouw, inspireert velen al jaren om tot uitbreiding van hun bestaande (vak)kennis en bewustzijn te komen. Marieke stimuleert vanuit bezieling duurzame vernieuwing en maatschappelijke vooruitgang. Dit doet zij door het geven van advies, lezingen, trainingen, workshops voor zowel bedrijven als particulieren, symposia en themagerichte consulten op diverse vakgebieden.

 

Overige bronnen

Onze informatie is mede geïnspireerd door wetenschappelijk onderzoek, geesteswetenschappen, dierenfilosofen en dierenethici, ervaringen vanuit systemische dieropstellingen en eigen waarnemingen vanuit contact met dieren.

Onze digitale nieuwsflits ontvangen?

Schrijf je in en ontvang met regelmaat actueel nieuws en verdiepende artikelen!