Het recht op beschutting

Inleiding

In hun oorspronkelijke staat, als dieren nog in de open natuur leven, zoeken ze bij extreme weeromstandigheden zelf beschutting tegen felle zon, een stevige regenbui, harde wind of vrieskou. Voor koeien, paarden, geiten en schapen bieden bomen en hagen in en naast het weiland vaak uitkomst. Als natuurlijke beschutting ontbreekt dienen alternatieven geboden te worden voor dieren wiens constitutie het vereist.

Schuilgelegenheid

Als gevolg van de moderne bedrijfsvoering en mechanisering zijn veel bomen en hagen verdwenen, met als gevolg ook de schuilgelegenheid voor landbouwhuisdieren. Het bieden van alternatieve schuilgelegenheid is dan een aandachtspunt. Het betreft tijdelijke of permanente huisvesting tegen sneeuw en vorst en een afdak of overkapping tegen zware regenval en windschermen bij krachtige of ijzige wind. Door de toegenomen stralingsintensiteit hebben dieren ook in de zomerperiode behoefte aan schaduw. Te denken valt aan tijdelijke verplaatsbare (mobiele) overkappingen.

Dieren permanent binnen houden is geen optie

Steeds meer productiedieren worden permanent binnen gehouden, ook koeien. Dit is geen goed alternatief, omdat het haaks staat op andere dierenrechten, zoals het recht op een passende ondergrond, speelgenot, natuurlijk dag- en nachtritme en het recht op het zelf op een natuurlijke wijze innemen van voedsel. Als de weeromstandigheden het toelaten hebben alle diersoorten baat bij het overdag enige tijd of langdurig buiten te vertoeven. Het verhoogt hun weerbaarheid en versterkt hun constitutie als ze ook in winterse omstandigheden regelmatig gelucht worden. Dieren weten zelf heel goed wat ze nodig hebben en wat verdraagzaam is, dus geef ze zelf de keuze.

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden