Licht op keurmerken dierenwelzijn

Marieke de Vrij heeft veel aandacht geschonken aan dierenwelzijn. Als je op basis van die informatie als consument bewuste keuzes wilt maken bij de aankoop van levensmiddelen is het lastig kiezen. Diverse organisaties en supermarkten hanteren namelijk verschillende keurmerken en eigen logo’s. Hoe betrouwbaar zijn die? Met regelmaat worden supermarkten op de vingers getikt omdat ze de term diervriendelijk ten onrechte gebruiken. Dat versterkt het wantrouwen. Tijd voor meer duidelijkheid over waar de keurmerken en logo’s daadwerkelijk voor staan en hoe betrouwbaar ze zijn.

Welke keurmerken en logo’s bestaan er ?

Wat betekent een keurmerk?

Een keurmerk is van een onafhankelijke partij en stelt duidelijke eisen die strenger zijn dan het wettelijke minimum. Het geeft heldere, makkelijk te vinden informatie én wordt goed gecontroleerd. Iedereen die aan de eisen voldoet kan dit keurmerk aanvragen.

Een wettelijk beschermd keurmerk is ‘Biologisch’.

Wat betekent een logo ?

Een fabrikant of groep leveranciers kan ook zelf eisen opstellen, waaraan het product of de leveranciers moeten voldoen. De afbeelding die daarbij hoort heet een (bedrijfs)logo. Een (bedrijfs)logo is van de leveranciers zelf. Andere fabrikanten of leveranciers kunnen dit logo niet gebruiken.

Daarnaast bestaat er ook een paraplulogo. Een paraplulogo staat altijd samen met een of meer keurmerken op de verpakking, maar stelt verder geen belangrijke extra eisen ten aanzien van dierenwelzijn. Voorbeelden hiervan zijn Bio+, Hema Better Life en Fair Trade Original.

Verschil tussen logo en keurmerk

Het verschil tussen een keurmerk en een logo ligt in de controle. De controle bij logo’s is soms onafhankelijk, maar niet altijd. Bij een keurmerk wordt de controle uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie en zijn de eisen waaraan een product moet voldoen strenger dan de wettelijke minimum eisen.

Wettelijk beschermd zijn de namen ‘Scharrel’ en ‘Biologisch’. Controle vindt plaats door Skal.

Milieu Centraal heeft een keurmerkenwijzer ontwikkelt die rekening houdt met meerdere aspecten van duurzaamheid: dierenwelzijn, eerlijke handel, natuur & milieu, herkomst & kwaliteit en gezondheid. Dit maakt het overzichtelijk om meerdere aspecten gelijktijdig te vergelijken. Topkeurmerken zijn o.a. het Demeter keurmerk van de Biologisch Dynamische Landbouw, het Beter leven keurmerk van de Dierenbescherming (de 3 sterren variant), EKO van de ecologische landbouwbedrijven en het ASC keurmerk voor vis, schaal- en schelpdieren.

Wat zeggen keurmerken over dierenwelzijn?