Veehouderij

Verbod op scheiden van kalf en moederkoe

Begin maart 2016 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om kalfjes na de geboorte een tijdje bij de koe te laten. Binnen een half jaar moet er voor melkveebedrijven een plan van aanpak liggen. Bij vleeskoeien is dit in veel gevallen al de dagelijkse praktijk, maar...

Opmars megastallen, een ziekmakende ontwikkeling

Schaalverkleining is een voorwaarde voor duurzaamheid Het besef is doorgedrongen dat schaalvergroting over acceptabele grenzen is heengegaan. Er is niet alleen sprake van lokale milieuoverlast en landschaps-aantasting, maar ook van risico’s voor de volksgezondheid. En...

Wat kippen nodig hebben om zich kiplekker te voelen

In 2001 heeft Marieke de Vrij middels heldere waarnemingen bijzondere informatie over de kip vrijgegeven. Verslaglegging en bewerking door Ir. Hans Meyer en Wim van Oort Vraaggesprek met Marieke de Vrij Wat kenmerkt een natuurlijk levende kip? De kip is een dier dat...

Verkorten van snavels bij kippen vanaf 2018 verboden

Wanneer kippen op een te kleine ruimte gehouden worden, neemt hun agressie toe en gaan ze verenpikgedrag vertonen. Daarmee verwonden ze elkaar en wordt hun welzijn aangetast. Bij verenpikken pikt een kip naar de veren van een andere kip. ‘Zacht verenpikken’ hoort bij...

Het Schmallenbergvirus, een tikkende tijdklok

In het najaar van 2011, heerste er in Nederland bij koeien, geiten en schapen een nieuwe ziekte die veroorzaakt werd door een virus dat het Schmallenbergvirus werd genoemd. Dit virus veroorzaakt aangeboren hersenafwijkingen en verminkingen bij ongeboren foetussen....

Consument bepaalt het einde van het plofkip-tijdperk

Op weg naar een ‘5 sterren’ vleeskip. De maatschappelijke weerstand tegen de huidige vleeskippenhouderij neemt toe. Maatschappelijke acties als die van Wakker Dier met ‘Stop de plofkip!’ en de campagne ‘Beter Leven’ van de Dierenbescherming maken consumenten wakker en...

Kuikensterfte in broederijen

In Nederland is het aantal kuikens dat door de moederkip zelf wordt uitgebroed uiterst gering. Het merendeel wordt uitgebroed in broedmachines op broederijen; in Nederland ruim 500 miljoen kuikens per jaar. Het merendeel is bestemd voor de vleeskuikenbedrijven...

Wat de Q-koorts ons wil vertellen

De eerste Q-koortssignalen in mei 2007 bleken achteraf te leiden tot de grootste Q- koortsepidemie ooit. In 2008 werden 1.014 patiënten met Q-koorts gemeld, vooral uit het zuidoosten van het land. Ondanks genomen maatregelen was de epidemie in 2009 wederom groter en...