Wanneer kippen op een te kleine ruimte gehouden worden, neemt hun agressie toe en gaan ze verenpikgedrag vertonen. Daarmee verwonden ze elkaar en wordt hun welzijn aangetast. Bij verenpikken pikt een kip naar de veren van een andere kip. ‘Zacht verenpikken’ hoort bij het normale sociale gedrag van leghennen. Door de grootte van de groepen waarin de dieren meestal gehouden worden en door de mate van verveling kan dit ‘zachte verenpikken’ doorslaan naar steeds intensiever pikken. Op den duur kan dit leiden tot het uittrekken van veren en het veroorzaken van wonden. Onder verenpikken valt ook vaak het pikken naar kammen, lellen en cloaca (de darm-, urine- en eieruitgang). Verenpikken is een erg lastig en hardnekkig gedragsprobleem dat grote welzijnsproblemen veroorzaakt en dat heel veel verschillende aanleidingen kan hebben, waardoor het moeilijk is om dit gedrag volledig te laten verdwijnen.

Verbod op snavelbehandelingen

Ter voorkoming worden in Nederland jaarlijks van 54 miljoen kippen en zo’n 2 miljoen kalkoenen de snavels verkort en de tenen en sporen deels verwijderd. Vanaf 2018 worden alle snavelbehandelingen verboden. Het met een mes onverdoofd kappen van de snavel, waarin veel gevoelige zenuwen en bloedvaten zitten, is niet meer toegestaan. Het verkorten met infraroodstraling, waarbij zoveel hitte genereerd wordt dat het snavelweefsel binnen een paar weken afsterft, mag nog wel toegepast worden . Al in 2015 met snavelbehandelingen stoppen, is volgens de sector niet haalbaar. De oplossing wordt gezocht in het fokken van nieuwe rassen die minder agressief zijn en het gebruik van nieuwe staltypen waar kippen meer ruimte krijgen. Het verwijderen van achtertenen bij hanen in de vleessector wordt voorlopig niet verboden, omdat er volgens de pluimveesector en de minister nog geen oplossingen zijn om de bloedbaden in de pluimveestallen, die daarvan het gevolg zouden zijn, te voorkomen.

Consumentenactie

Het verkorten van snavels kan veel eerder stoppen als consumenten massaal ervoor zouden kiezen om bewuster in te kopen. Kippen die een vrije uitloop 2 hebben, zoals kippen op biologische bedrijven en kippen die in een Rondeelstal worden gehuisvest, mogen hun snavels houden. Dit betreft producten met een ‘Beter Leven’ kenmerk van 3 sterren en biologische eieren met de eicode 0.

Zie voor nadere informatie: http://beterleven.dierenbescherming.nl/fileupload/20130318leghennen-3-ster-(rondeel)-factsheet-consument.pdf

http://www.wakkerdier.nl/vee-industrie/legkippen

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden