Nieuwsflits DierenPerspectief  Juni 2020

REDACTIONEEL

De uitrol van een landelijk dekkend G5-netwerk voor het snelle mobiele internet mag van de rechter doorgaan. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijzen zijn voor schadelijke gevolgen voor de gezondheid en dat de staat niet ieder risico kan voorkomen. Wat zijn die risico’s dan precies? En welke gevolgen heeft het 5G-netwerk voor het welzijn van dieren?

Marieke de Vrij geeft haar inzichten door en roept op tot het uitschakelen van dit netwerk gedurende de avond en tijdens de nacht.

De afgelopen maanden stonden in het teken van Corona. Zijn dieren nu wel of niet de bron van het virus en kan het wel of niet overgedragen worden door dieren. Dat laatste is bij nertsen aangetoond en heeft inmiddels geleid tot de ruiming van bedrijven, waarbij veelal ook gezonde dieren gedood zijn. Schrijnend is dat deze pelsdierhouderijen met overheidsgeld voor de ruiming een doorstart mogen maken ondanks een verbod van diezelfde overheid op de pelsdierhouderij vanaf 2024. Is dat niet anders te regelen?

Marieke de Vrij gaat dieper in op eerder vrijgegeven informatie over de relatie tussen dierenwelzijn en het optreden van pandemieën. Bij ongewijzigd beleid wordt de weerbaarheid van mensen tegen ziekteverwekkers geringer en zullen virussen krachtiger worden. Hoogste tijd voor een extensivering van veehouderijen!

5G netwerk en dierenwelzijn

Er zijn in deze tijd veel stralingsbronnen waaraan wij worden blootgesteld zoals van mobiele telefonie, wifi, bluetooth, slimme apparaten en slimme meters. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen hier uiteenlopende klachten van kunnen krijgen. We spreken van elektro hypersensiviteit (EHS) als iemand extra gevoelig is hiervoor. Ongeveer een half miljoen Nederlanders heeft hier last van. Met de introductie van het 5G netwerk voor mobiele telefonie zal dit aantal snel toenemen. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van hogere frequenties en meer zendmasten waardoor de elektromagnetische stralingsintensiteit hoger is. De effecten op dieren zijn in mindere mate onderzocht. Vooruitlopend hierop geeft Marieke de Vrij haar inzichten vrij.

Oproep tot verbod op nachtelijk gebruik G5-netwerk

5G, de vijfde generatie mobiele telefonie, maakt gebruik van hogere frequenties dan oudere netwerken. Hierdoor kan meer data worden verstuurd, maar is ook meer zendapparatuur nodig.

 Stop5GNL, een collectief van bezorgde burgers, heeft de rechtszaak voor een verbod op het aanleggen van een 5G-netwerk door telecombedrijven en de veiling van mobiele frequenties verloren. De rechter vindt dat de staat voldoende rekening houdt met de gezondheidsrisico’s van straling. Toch zijn er nu al een half miljoen mensen die last hebben van straling, vooral hoog sensitieve en oudere mensen. En dat gaan er gezien de toename van het aantal zendmasten en de intensiteit van de straling alleen maar meer worden. In de rechtszaak werd een beroep gedaan op het voorzorgsbeginsel: het voorkomen van schade. De rechter vindt echter dat de overheid zich baseert op deugdelijk onderzoek. Blijkbaar moeten er eerst meer mensen gezondheidsklachten krijgen.

Wij vragen je om niet af te wachten en zelf via je eigen sociale netwerk de politiek, landelijke en lokale politieke partijen, ministers en bestuurders, op te roepen om in elk geval tijdens de nachtelijke uren van 22.00 uur tot 8.00 uur het 5G-netwerk uit te schakelen. Dat geeft mens en dier de gelegenheid om beter te slapen en tijdens die periode weer te herstellen van de negatieve effecten van straling op de fysieke en geestelijke gezondheid. Door een beter bioritme blijven mensen en dieren gezonder!

Doe je mee?

Grotere infectiedruk in gebieden met intensieve veehouderij  

Het blijkt dat in gebieden met intensieve veehouderij meer gezondheidsklachten bij mensen voorkomen. Dat was bij de Q-koorts het geval en nu ook weer bij het Coronavirus. Hoe komt besmetting in de nabijheid van intensieve veehouderijen tot stand? Een vraaggesprek met Marieke de Vrij

Marieke de Vrij: Voor mensen die leven in de nabijheid van intensieve veehouderijen is er een groter risico op besmetting, al is het wetenschappelijk nauwelijks te meten en vooralsnog moeilijk te achterhalen hoe dat proces verloopt. De stofdeeltjes met ziektekiemen en virusdeeltjes vanuit de stallen verdichten en verspreiden zich met de luchtstromen en bereiken zo grotere groepen mensen. Door langdurige inademing hiervan stapelen de ziekmakende deeltjes zich langzaam op in het menselijk lichaam en na verloop van tijd kan het immuunsysteem het niet meer aan.

Vleesverwerkingsbedrijven en de verspreiding van het coronavirus

De afgelopen tijd was er veel ophef over het coronavirus in relatie tot de vleessector. Meerdere slachthuizen zijn gesloten omdat medewerkers besmet waren met het virus, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, Frankrijk, Ierland en de Verenigde Staten.

Zijn medewerkers bij de verwerking van vlees extra gevoelig voor de overdracht van het virus? Deskundigen geven aan dat de oorzaken vooral gezocht moeten worden op sociaal-economisch vlak. Het zijn vaak laagopgeleide arbeidsmigranten die met meerdere mensen in kleine kamers wonen en samen in een busje naar de fabriek reizen, wat het risico op besmetting verhoogt.

Marieke de Vrij geeft echter aan dat de oorzaak vooral gezocht moet worden in “vervuilende omstandigheden” bij vleesverwerkende bedrijven.

Welke factoren spelen een rol bij “vervuilende omstandigheden” in de vleesverwerkende industrie?

In de vleesverwerkende industrie is het onhaalbaar alle hygiënische corona voorschriften na te komen. Ondanks het protocol van veelvuldig handen wassen (vraag is of dat daadwerkelijk gebeurt?) zijn de nagelriemen van medewerkers doorgaans niet schoon genoeg. Virusdeeltjes en bacteriën verschuilen zich hieronder en kunnen, ondanks beschermend materiaal, besmettingen teweegbrengen.

Door het dicht op elkaar werken in een koele ruimte met doorsnee te weinig geventileerde lucht inhaleren de medewerkers stofdeeltjes in die vervuild zijn met ziektekiemen, waaronder het coronavirus.

Tegelijkertijd maken deze mensen lange werkdagen onder zware tijdsdruk om zakelijke doelen, zoals productieaantallen per dag, te halen. Deze stressfactoren verzwakken hun natuurlijke weerbaarheid. Daarnaast lopen onder de huidige omstandigheden de meeste werknemers rond met heimwee-gedachten omdat ze ver van hun thuisfront verblijven. Ook dit veroorzaakt extra stress.

Kortom zware fysieke en emotionele omstandigheden op de werkplek in combinatie met rondwarende ziektekiemen grijpen deze medewerkers aan. Dit doet een aanslag op hun immuunsysteem waardoor de weerbaarheid vermindert en de vatbaarheid voor, in dit geval, het coronavirus toeneemt. Dit is de reden waarom deze beroepsgroep een gevoelige haard is voor de verspreiding van het coronavirus. Dit staat los van de woonomstandigheden, die uiteraard verbeterd dienen te worden.

Dieropstellingen

Bij een dieropstelling brengt een vraagsteller een vraag in over zijn/haar dier of de relatie van een dier met een specifieke persoon of een ander dier. De opstelling kan betrekking hebben op huisdieren, landbouwdieren of paarden, maar ook op dieren in de natuur. Een opstelling werkt gelijktijdig verhelderend en helend op zielsniveau voor mens en dier.
De volgende bijeenkomst is op zaterdag 12 september 2020 in Doorn.

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden