Nieuwsflits DierenPerspectief Augustus 2019

Redactioneel

Het hoofdartikel is gewijd aan keurmerken voor dierenwelzijn. Hoe weet je bij de aankoop van dierlijke producten of er voldoende rekening gehouden wordt met welzijnsaspecten en duurzaamheid?

In deze zomereditie besteden we uiteraard aandacht aan de gevolgen van hitte voor dieren. 

Verder staan we stil bij de effecten van robots en slimme sensoren op dierenwelzijn in de veehouderij.

Op de agenda staan een themabijeenkomst over insecten op 5 oktober a.s. en een dieropstellingendag op 12 oktober a.s.

Veel leesplezier!

Keurmerken dierenwelzijn

Wil jij graag bewuste keuzes maken bij de aanschaf van je boodschappen en rekening houden met dierenwelzijn én milieu? Duizelt het je ook regelmatig wat de verschillen zijn tussen de verschillende keurmerken? En in hoeverre zijn de verschillende keurmerken echt dierwaardig?

Recent hebben wij de keurmerken en logo’s die bestaan op het gebied van dierenwelzijn vergeleken en deze getoetst aan de dierenrechten die Marieke de Vrij heeft vrijgegeven. Dan blijkt dat veel keurmerken geen goed beeld geven en dat er vaak spraken is van verkeerde beeldvorming.

Themaochtend Bijen en andere insecten 

5 oktober 2019 te Maarn

Dat het met de honingbij, wilde bijen en zweefvliegen niet goed gaat is al langer bekend. Uit nieuw recent onderzoek blijkt dat het grotere aantallen en veel meer insectensoorten betreft. In Duitsland zijn driekwart van de insecten in natuurgebieden verdwenen en in Nederland is het naar verwachting niet veel beter. Schokkend! Wat zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen? En wat kun je zelf doen om verdere teruggang van het aantal soorten te voorkomen? Daarover gaat deze themabijeenkomst. We gaan ook uitvoerig in op een natuurlijke wijze van bijen houden, niet voor de honingproductie, maar om het bijenvolk tot zijn recht te laten komen.

Systemische dieropstellingen   

12 oktober 2019 te Doorn

Dieren zijn van grote betekenis voor mensen. Ze voorzien in menselijke behoeften, zoals voedsel en sociaal-emotionele steun, en zijn in staat karaktereigenschappen en gedragskenmerken van mensen te spiegelen en onbewuste effecten van mens-dier relaties te onthullen. Het ‘overvragen’ van een dier zal leiden tot welzijnsproblemen bij zowel dier als mens. Een dieropstelling is een werkwijze om de samenhang tussen mens-dier relaties en de dynamiek tussen dier en omgeving inzichtelijker te maken. 

Tropische warmte en dierenwelzijn

De hittegolf van juli 2019 heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar dieren en moderne stallen zijn tijdens perioden van warm weer.

Ter voorkoming van een te grote uitstoot aan ammoniak, als gevolg van veel dieren in een te kleine ruimte, worden stallen mechanisch geventileerd, waarbij luchtwassers de ammoniak uit de lucht filteren. Als de elektriciteit uitvalt en een noodagregaat ontbreekt, stikken de dieren in de gassen van hun eigen uitwerpselen. Duizenden dieren hebben vroegtijdig het leven gelaten. De verplichting voor iedere veehouderij om een noodaggregaat te hebben spaart dierenlevens.

Veel dieren die bij zomerse temperaturen op transport gaan hebben hinder van hittestress. De dieren kunnen dan hun warmte onvoldoende kwijt, waardoor ze uitdrogen of stikken. Kippen en varkens hebben überhaupt al moeite om hun warmte kwijt te raken, omdat ze niet kunnen zweten. Niet voor niets zoeken ze bij warm weer een schaduwrijke plek of modderbad. Betere ventilatie en koeling in veewagens, minder dieren per transport, alleen korte nachtelijke transporten en een slachtverbod bij perioden van hitte kunnen het nodige dierenleed verzachten.

Dan was er nog de discussie over de konikpaarden in de Oostvaardersplassen die al maanden in een vangweide wachten op transport naar elders en geen beschutting tot hun beschikking hebben. Het argument van Staatsbosbeheer was dat er niets aan de hand is en dat paarden best tegen de zon kunnen en in open vlaktes wind vangen voor verkoeling. Natuurlijk gedrag van dieren laat zien dat vrijwel ieder dier bij warmte verkoeling zoekt in water of onder schaduwrijke begroeiing. Sinds veel bomen in het agrarische landschap gekapt zijn hebben koeien, schapen en paarden geen natuurlijke schaduw meer en zijn ze aangewezen op alternatieve schaduw, zoals mobiele stallen en tijdelijke afdakjes die in de weilanden geplaatst kunnen worden. Voor de langere termijn is de aanplant van bomen en hagen langs de randen van weilanden een duurzaam alternatief.

Marieke de Vrij geeft aan dat beschutting een dierenrecht is, ter overleving van barre weersinvloeden: regen, winterse kou en gezien de klimaatverandering in toenemende mate ook zomerse straling en hitte.

Robots en slimme sensoren in de veehouderij

Uit een recent rapport van de Raad voor Dieraangelegenheden blijkt dat robots en meetsensoren op de boerderij het welzijn van dieren niet aantoonbaar verbeteren, zoals wel de belofte was. Melkrobots bijvoorbeeld, zouden de gezondheid van koeien verbeteren omdat het dier zelf kan bepalen wanneer en hoe vaak het zich door een machine laat melken en niet met volle uiers hoeft te wachten tot de boer komt melken.

Ook uit een programma van Zembla blijkt het tegendeel. Koeien weigeren zelfs zich door een robot te laten melken op sommige veehouderijbedrijven.  BEKIJK DE DOCUMENTAIRE 

Marieke de Vrij heeft eerder al informatie vrij gegeven over smart farming en de gevolgen voor het welzijn van dieren. LEES MEER OVER SMART FARMING 

De Raad van dieraangelegenheden is vooral beducht voor de volgende stap in de digitalisering: machines die zonder tussenkomst van de boer zélf gaan handelen. LEES HET RAPPORT

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden