Oude hobbykippen

Lezersvraag  “Mijn oudere kippen en hanen, die de twintig jaar al gepasseerd zijn, zonderen zich af en trekken zich terug. Wat is er nodig om ze in harmonie te laten samenwonen in dezelfde leefruimte met jongere kippen?” Marieke de Vrij kijkt mee om te ontdekken wat...

Big Boukje produceert 200.000 kilogram melk

Begin maart 2016 werd de Twentse koe Big Boukje gehuldigd vanwege een topproductie. Zij is de eerste Nederlandse koe die tijdens haar 18-jarige leven 200.000 kilogram melk produceerde, vergelijkbaar met 200.000 pakken melk van 1 liter. Is dit een felicitatie waard? De...

Onthoornen van koeien en kalveren

Koeien hebben van nature hoorns. Toch is de algemene zienswijze dat het onthoornen van koeien en kalveren hun welzijn bevordert. Het tegendeel is waar. Onthoornen tast de eigenheid en integriteit van het dier aan, zowel fysiek als gedragsmatig. Het komt tegemoet aan...

Euthanasie van kalveren

Begin 2016 was er veel ophef over het doodspuiten van gezonde, maar voor de handel te lichte kalveren. Dit heeft geleid tot heftige maatschappelijke reacties. Mede door een petitie van Dier & Recht is de sector nu met een plan van aanpak gekomen. Situatie Kalveren...

Verbod op scheiden van kalf en moederkoe

Begin maart 2016 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om kalfjes na de geboorte een tijdje bij de koe te laten. Binnen een half jaar moet er voor melkveebedrijven een plan van aanpak liggen. Bij vleeskoeien is dit in veel gevallen al de dagelijkse praktijk, maar...

Opmars megastallen, een ziekmakende ontwikkeling

Schaalverkleining is een voorwaarde voor duurzaamheid Het besef is doorgedrongen dat schaalvergroting over acceptabele grenzen is heengegaan. Er is niet alleen sprake van lokale milieuoverlast en landschaps-aantasting, maar ook van risico’s voor de volksgezondheid. En...