Vleesconsumptie verminderen

Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op consumenten om hun vleesgebruik te verminderen, niet alleen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, maar ook vanuit milieuoverwegingen. De huidige veehouderij levert immers een forse bijdrage aan de uitstoot van CO2 en overige...

Dé boer bestaat niet

Verbindingen herstellen vraagt ambitieuze keuzes In het Nationaal Landbouwdebat over de toekomst van de agrarische sector ontbreekt het nog aan nuance over de verschillende typen bedrijven. Van oudsher is er een onderscheid in akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en...

Pulsvisserij, beter voor milieu en dier?

Inleiding Pulsvisserij is een methode om platvis zoals tong en schol te vangen met behulp van stroomstoten. Vissen, maar ook garnalen, die zich ingraven in de zeebodem worden opgeschrikt met elektrische schokjes die uitgezonden worden vanaf elektrodes aan het visnet....

Afwaardering vrije-uitloopei tot scharrelei

Als gevolg van de ophokplicht van pluimvee door de vogelgriep zitten alle kippen in Nederland sinds begin februari 2017 al meer dan 12 weken op stal. De eieren van deze vrije-uitloopkippen mogen niet meer onder die noemer verhandeld worden. Europese wetgeving bepaalt...