Opmars megastallen, een ziekmakende ontwikkeling

Schaalverkleining is een voorwaarde voor duurzaamheid Het besef is doorgedrongen dat schaalvergroting over acceptabele grenzen is heengegaan. Er is niet alleen sprake van lokale milieuoverlast en landschaps-aantasting, maar ook van risico’s voor de volksgezondheid. En...