Maatschappij

Pelsdierhouderij

Begin juli 2012 is een initiatiefvoorstel ‘Wet verbod pelsdierhouderij’ door de Tweede Kamer aangenomen. Al in 2009 was een vergelijkbaar wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangenomen, maar dat strandde in de Eerste Kamer. In het nieuwe voorstel gaat het verbod pas in op...

Ritueel slachten

Het initiatiefvoorstel ‘verplichte bedwelming bij ritueel slachten’ dat in juni 2011 door de Tweede Kamer werd aangenomen, is in juni 2012 door de Eerste Kamer verworpen na heftige maatschappelijke protesten. De discussie werd een strijd tussen dierenwelzijn en...

Wat de Q-koorts ons wil vertellen

De eerste Q-koortssignalen in mei 2007 bleken achteraf te leiden tot de grootste Q- koortsepidemie ooit. In 2008 werden 1.014 patiënten met Q-koorts gemeld, vooral uit het zuidoosten van het land. Ondanks genomen maatregelen was de epidemie in 2009 wederom groter en...