Nieuwsflits DierenPerspectief

Oktober 2016

Redactioneel

De toepassingen van robotisering en automatisering in de veehouderij is al enkele decennia gaande.  Melkrobots melken koeien, mestrobots poetsen de vloer schoon, voerrobots voeren de dieren en ingenieuze stalautomatiseringssystemen regelen het binnenklimaat. Nu staat de Nederlandse agrarische sector aan de vooravond van een groot aantal nieuwe technologische veranderingen. Dieren krijgen een internetaansluiting die via sensoren uiteenlopende informatie gaan meten, die vervolgens via computermodellen verwerkt worden en opgeslagen worden in de cloud (smart technologie). Robots en  andere apparaten staan in verbinding met het internet en maken zonder tussenkomst van de veehouder managementbeslissingen met betrekking tot de productie van vlees, melk en eieren. De rol van de veehouder wordt gereduceerd tot datamanager. Deze innovatie noemen we Precision Livestock Farming (PLF). Maar hoe pakt dat uit voor de dieren? Hebben hun gezondheid en welzijn er baat bij? Marieke de Vrij laat haar licht erop schijnen.

Verder besteden we aandacht aan een lezersvraag: Wat te doen met oude haantjes? Veel leesplezier.

Marja, Elsy, Regine, Ria, Piek, Tiny en Wim

Digitalisering van dieren

Het toenemende gebruik van ICT in de veehouderij zal het boerenbedrijf sterk veranderen. Het werk van boeren gaat steeds meer lijken op dat van datamanagers. De grote belofte van smart farming is dat hogere opbrengsten gepaard gaan met verduurzaming en meer aandacht voor dierenwelzijn. Maar het roept vooral ook vragen op over een mogelijk minder sterke band tussen veehouder en dier, een verdere schaalvergroting van de landbouw en een veranderende positie van de boer.

Het Rathenau Instituut heeft recent een verkenning van Precision Livestock Farming gepubliceerd.

Oude hobbykippen

Lezersvraag

“Mijn oudere kippen en hanen, die de twintig jaar al gepasseerd zijn, zonderen zich af en trekken zich terug. Wat is er nodig om ze in harmonie te laten samenwonen in dezelfde leefruimte met jongere kippen?”

Marieke de Vrij kijkt mee om te ontdekken wat deze groep nodig heeft, in het belang van de oudere dieren én voor de diersoort, zodat het collectief bewustzijn van de kip nog weet blijft houden van dieren van het eigen ras in ouderdom.

Antwoord Marieke:

Smart farming in de melkveehouderij

Melkveehouderij bedrijven gaan steeds meer digitaal. Met geautomatiseerde monitoringssystemen (Precision Livestock Farming) worden koeien met sensoren en camerabeelden gemonitord op groei, vruchtbaarheid en ziekte. Voer en medicatie worden afgestemd op de behoefte van het individuele dier. Het melken van de koeien gebeurt eveneens automatisch met een melkrobot. Deze ontwikkeling leidt tot een verdere schaalvergroting en industrialisering van de veehouderij, een verdere vervreemding van het dier en een veranderende positie en rol van de boer.

Genegeerd worden

De koe is geen contactloos wezen. Net als de mens is zij zich bewust van haar omgeving en maakt zij van nature verbinding met die omgeving. Zo zal zij zich in een weiland onderdeel voelen van alles om haar heen, zoals bijvoorbeeld de gonzende insecten, de vogelgeluiden, de wind, etc.
Zij verzinkt op die manier in haar omgeving en komt in een soort zijnsconstitutie.
Als mensen een koe in de wei zien staan, straalt zij voor hen iets rustgevends uit. Zij staat daar ‘te zijn’. U zult dit vast herkennen.

De koe verblijft tegenwoordig echter het grootste deel van haar leven, zo niet haar gehele leven, in een stal. En in die stal zie je een omgeving waar veel onnatuurlijke materialen aanwezig zijn. Er is metaal, er is beton, er is geen vers gras maar gedroogd gras. Er zijn geluiden, van bijvoorbeeld apparatuur, die geen verbinding met leven oproepen. Ook is er daglicht nagebootst dat meestal continue aan staat, hetgeen heel onnatuurlijk is. En de boer zelf staat ver van de koe af want die zit tegenwoordig aan de knoppen van de apparatuur, zoals een melkrobotmachine, camera’s en de p.c.

Alles wat er dus in de stal is, maakt geen verbinding met de koe. Er is geen natuurlijke omgeving en er is geen bewuste contactlegging met de koe. Er ontstaat op die manier geen enkele energetische verbondenheid. De koe wordt dus in feite genegeerd. Net zoals bij een mens die continue genegeerd wordt, zal er bij de koe een soort apathie optreden. En we kunnen ons voorstellen dat het tot somberheid zal leiden.

Inspiraties van Marieke de Vrij (maart 2016), bewerkt door Ria van Doorn-Paauw

Help de koe de wei in

In 2015 bleef 35% van de koeien het hele jaar op stal. Dat zijn meer dan een half miljoen koeien. Binnenkort staat dit onderwerp in de Tweede Kamer op de agenda. Wakker Dier is een petitie gestart om de politiek op te roepen om deze trend te stoppen. Ondersteun deze actie door het tekenen van de petitie: 

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden