Nieuwsflits DierenPerspectief

Juli 2016

Redactioneel

In deze editie staat melk centraal. Wat betekent het voor de koe om veel melk te moeten produceren die niet voor het eigen kalf bestemd is? En hebben we melk en zuivel überhaupt wel nodig om gezond te blijven? Marieke de Vrij laat op deze thema’s haar licht schijnen. En als je toch zuivel gebruikt, hoe maak je dan verantwoorde keuzes tussen al die keurmerken? Eenvoudig is dat niet, maar we geven wel aandachtspunten voor hoe rekening te houden met dierenwelzijn én natuur én milieu én weidevogels én ………

Zin in verdere verdieping in wezenskenmerken van dieren?
Op 18 en 19 augustus 2016 organiseren we een DierenPerspectief Zomerschool. Twee dagen fietsend op excursie. We hopen u ook daar te ontmoeten.
Marja, Elsy, Regine, Ria, Piek, Tiny en Wim

Is melk drinken gezond?

Melk is lange tijd gepromoot als ‘De Witte Motor’, een essentieel onderdeel van onze voedingsschijf. Maar is melk werkelijk noodzakelijk en zo gezond als vaak gezegd wordt?

Marieke de Vrij: “Zuivel kan een aanvulling zijn op het normale voedselpatroon, mits met mate gebruikt Voor de gemiddelde volwassen mens is 1 tot hooguit 1,5 deciliter al genoeg als het gaat om melk of een zuiveltoetje. Het is geen noodzakelijk voedingsmiddel. Het gebruik van te veel melk maakt de mens pafferig en kan leiden tot vetzucht.”

“Bovendien zijn de stoffen in de melk van de koe afgestemd op het kalf en niet op het  mensenras. Zonder aanlengen leidt die melk voor mensenkinderen tot een versnelde bot-stofwisseling met een voor mensen onnatuurlijk versnelde groei.”

“Wanneer het dier niet van harte zijn melk vrijgeeft, wat in wezen het zog is voor haar kalf, werkt dit energetisch door gij mensen die daar gevoelsmatig op reageren. Melkintolerantie wordt mede veroorzaakt door het niet van harte vrijgeven van de melk.”

DierenPerspectief-Zomerschool - 18 en 19 augustus 2016

Twee dagen verdieping in het wezen van dieren op basis van de vrijgegeven inspiraties van Marieke de Vrij. Fietsend in de prachtige omgeving van het Noord-Hollandse Bergen bezoeken brengen aan bijzondere boerderijen en natuurgebieden. In ontspannen sfeer diepgaander contact maken met dieren en met hoe jij je tot hen verhoudt. Naar huis gaan met handelingsperspectieven voor een verrijkt leven.

Big Boukje produceert 200.000 kilogram melk

Begin maart 2016 werd de Twentse koe Big Boukje gehuldigd vanwege een topproductie. Zij is de eerste Nederlandse koe die tijdens haar 18-jarige leven 200.000 kilogram melk produceerde, vergelijkbaar met 200.000 pakken melk van 1 liter. Is dit een felicitatie waard?

Marieke de Vrij: “Koeien hebben de bereidheid om een deel van hun melk af te staan voor menselijke consumptie, maar niet in die mate zoals dat nu gebeurt.”

Verantwoord zuivel kiezen

Wat kun je zelf doen? Uiteraard bewust kiezen voor zuivelproducten die rekening houden met dierenwelzijn én natuur én milieu. Vaak is een verantwoorde keuze lastig omdat er een grote diversiteit aan keurmerken is en je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Realiseer dat rijke weidezuivel (die rekening houdt met weidevogels) niet altijd biologisch is en dat melk met het logo van weidemelk (koeien die buiten komen) meestal niet biologisch is en ook geen rekening houdt met weidevogels. En dat zuivel met het EKO-keurmerk niet op alle punten rekening houdt met dierenwelzijn. Biologisch Dynamische producten (BD) scoren over het algemeen het best.

Melk van de rijke weide

Toch is de campagne van Vogelbescherming Nederland om supermarkten te laten weten dat steeds meer mensen zuivelproducten willen die in harmonie met de natuur geproduceerd worden een belangrijke eerste stap en het ondersteunen waard. Gaat u via de website de supermarkten ook een kaartje sturen?

 

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden