Nieuwsflits DierenPerspectief

Februari 2017

Redactioneel

Redactioneel

Als gevolg van de vogelgriep is er een ophokplicht voor pluimvee. Ook hobbykippen mogen (tijdelijk) niet naar buiten. Dat heeft de nodige vervelende consequenties voor dier, pluimveehouder en consument. Marieke de Vrij gaat dieper in op de oorzaken van de vogelgriep en de toegenomen gevoeligheid voor het vogelgriepvirus. Het verlies van levenslust door verslechterde leefomstandigheden speelt daarbij een belangrijke rol. Door de toenemende ziektedruk is preventie middels ontsmettingsmiddelen op veehouderijbedrijven gemeengoed geworden. Maar ook die ontsmettingsmiddelen hebben nog onbelichte negatieve gevolgen voor het welzijn van dieren.
Verder besteden we aandacht aan erfelijke aandoeningen bij rashonden door het moedwillig fokken op specifieke door mensen gewenste eigenschappen.
Op 18 maart verzorgen wij in Maarn een interactieve lezing over het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Wel of niet ingrijpen door ‘overtollige’ dieren af te schieten?

Marja, Elsy, Piek, Ria, Regine, Tiny en Wim

Erfelijke aandoeningen bij rashonden

Ruim 40 procent van alle rashonden in Nederland heeft één of meer erfelijke aandoeningen, van ademhalingsproblemen tot kanker en van chronische hoofdpijn tot hartfalen. Een aantal rashondenfokkers fokt eindeloos door op gewenste uiterlijke eigenschappen die de koper het liefst ziet, zoals lange flaporen, kleine koppies of grote ogen. Voor sommige rassen ligt de focus op klein, schattig en aaibaar, voor andere rassen op groot, ruig en stoer.                                          

Marieke de Vrij: “Veel honden worden in de eerste maanden aangezet tot een sterke groeiontwikkeling, waardoor ze fysiek groter van maat lijken en eerder afgestaan en verkocht kunnen worden dan dat ze daar psychologisch al aan toe zijn. Dit geldt ook voor versnelde zwangerschappen, met als gevolg buikholtestoornissen en vaker miskramen. Het grootste risico is dat jonge dieren ongezond volwassen worden en geen hechtingsgedrag kennen.

Rashondenwijzer

Op basis van meer dan 200 wetenschappelijke rapporten heeft de Stichting Dier&Recht een RashondenWijzer uitgebracht met aandacht voor ruim 100 hondenrassen en 250 erfelijke gebreken.

Grote grazers in de Oostvaardersplassen: Natuurlijk versterven, bijvoeren of afschieten?

Themabijeenkomst 18 maart 2017 te Maarn

Verhitte discussies in de strenge winter van het voorjaar 2012 hebben in natuurgebied de Oostvaardersplassen tot een nieuw beleid geleid dat inhoudt dat de dieren die ondraaglijk lijden worden afgeschoten. De vraag is wat het meest dierwaardig is: natuurlijk versterven of menselijk ingrijpen?

Als gevolg van nieuwe plannen voor recreatief gebruik wil de Provincie Flevoland een groot aantal grote grazers afschieten om de biodiversiteit van dit gebied te vergroten. Wat zijn daarvan de consequenties voor dier en mens?

Vogelgriep rukt op

Uitbraken van vogelgriep zijn een jaarlijks terugkerend verschijnsel aan het worden. De daarmee gepaard gaande kosten voor de overheid en de pluimveesector zijn aanzienlijk.

Vogelgriep (aviaire influenza) wordt veroorzaakt door griepvirussen en is zeer besmettelijk voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde watervogels. Wat ligt er ten grondslag aan de vogelgriep en is deze ziekte te voorkomen of te bestrijden? Marieke de Vrij: “Vogels die in een kwalitatief verslechterde leefomgeving vertoeven, als gevolg van milieuveranderingen en een aantasting van hun natuurlijke habitat, hebben minder weerstand en daarom moeite om deze ziekte te weren.

Afwaardering vrije-uitloopei tot scharrelei

Als gevolg van de ophokplicht van pluimvee door de vogelgriep zitten alle kippen in Nederland sinds begin februari 2017 al meer dan 12 weken op stal. De eieren van deze vrije-uitloopkippen mogen niet meer onder die noemer verhandeld worden. Europese wetgeving bepaalt namelijk dat kippen ter behoud van het keurmerk vrije-uitloop niet langer dan 12 weken binnen mogen blijven. Een belangrijk gevolg voor de pluimveehouders is dat de prijs voor hun eieren daalt. Scharreleieren zijn namelijk goedkoper dan vrije-uitloopeieren. Voor de consument betekent het dat de prijs voor deze eieren stijgt en dat ze moeilijker of niet meer verkrijgbaar zijn.

De eiermarkt is erg onoverzichtelijk. Er zijn vele soorten eieren en keurmerken met eigen kwaliteitseisen in omloop, maar grofweg zijn er vier hoofdcategorieën van pluimveehouderijsystemen:

Effecten van ontsmettingsmiddelen op het welzijn van dieren

In de intensieve veehouderij worden grote aantallen dieren gehouden in afgesloten stallen. Hoe meer dieren in eenzelfde ruimte, hoe hoger de infectiedruk. Ter preventie van ziektes worden diverse hygiënemaatregelen genomen, niet alleen het regelmatig schoonmaken en ontsmetten van de stallen, hokken en veewagens, maar ook desinfecterende voorzorgsmaatregelen bij het betreden van de stallen (dompelbad voor schoeisel en kleding), het reinigen van drinkwater- en ventilatiesystemen en luchtbehandeling in ruimtes waar dieren aanwezig zijn. In tijden van uitbraak van besmettelijke ziektes worden hygiëneprotocollen aangescherpt. Tot nu toe is er weinig aandacht voor de effecten van ontsmettingsmiddelen voor de gezondheid en het welzijn van de dieren in de stallen. Zijn deze middelen probleemloos in te zetten? En is verneveling in aanwezigheid van dieren (m.n. pluimvee) risicoloos?

ho-7415.6683427000610.79d698

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden