Nieuwsflits DierenPerspectief

April 2016

Redactioneel

De frequentie van verschijnen van de Nieuwsflits DierenPerspectief bleef het afgelopen half jaar achter bij onze voornemens, maar daar gaat verandering in komen. De Contactgroep DierenPerspectief die mede verantwoordelijk is voor het schrijven van artikelen voor de website en de Nieuwsflitsen telt inmiddels 7 leden.
Dit nummer, en ook het volgende nummer, staat in het teken van de veehouderij. Marieke de Vrij heeft daar in het verleden, maar ook recent, weer veel informatie over vrijgegeven.
In dit nummer besteden we aandacht aan de gevolgen van het onthoornen van koeien en kalveren, het scheiden van kalveren van hun moeder en het doodspuiten van kalfjes die te licht bevonden worden. Bemoedigend is te merken dat er veehouders zijn die tegen de stroom in stoppen met onthoornen en die hun kalveren langer bij de koeien laten. Als consument kunt u deze boeren steunen en meer veehouders over de streep trekken. Verandering dient van binnenuit te komen.
De contactgroep wenst u nieuwe inspiratie toe.
Marja, Elsy, Regine, Ria, Piek, Tiny en Wim

Onthoornen van koeien en kalveren

Koeien hebben van nature hoorns. Toch is de algemene zienswijze dat het onthoornen van koeien en kalveren hun welzijn bevordert. Het tegendeel is waar. Onthoornen tast de eigenheid en integriteit van het dier aan, zowel fysiek als gedragsmatig. Het komt tegemoet aan een veehouderij-systeem waar economische belangen zwaarden wegen dan dierenwelzijn; een systeem waarin dieren nauwelijks ruimte krijgen om zich te uiten. De effecten zijn veel verdergaand dan we ons realiseren en vragen een andere aanpak. Zelfs enkele veehouders zijn zich hier al van bewust en respecteren het behoud van hoorns.

Koeiendans

Het is weer lente, tijd voor de koeiendans!

Kaas van weidemelk

Steeds minder koeien komen nog buiten in de wei. Wakker Dier voert een consumentencampagne voor kaas van weidemelk. Ook u kunt een bijdrage leveren door het kopen van biologische dynamische kaas of kaas met een weidemelklogo.

Euthanasie van overtollige kalveren

IMG_7185

Begin 2016 was er veel ophef over het doodspuiten van gezonde, maar voor de handel te lichte kalveren. Dit heeft geleid tot heftige maatschappelijke reacties. Mede door een petitie van Dier & Recht is de sector nu met een plan van aanpak gekomen. Iedere gedragen verandering start met bewustwording. In dat opzicht is dit initiatief vanuit de sector een mooie eerste stap. De voorgestelde maatregelen zijn echter zeer mager. Kalveren hebben ook het grondrecht om bij de moederkoe te zogen, in de kudde te verblijven, natuurlijk voedsel te krijgen, zelf op te groeien tot een volwassen dier, hun hoorns te behouden, (op oude leeftijd) op dierwaardige wijze geslacht te worden, etc. Kortom ze hebben recht op de erkenning van hun wezenskenmerken en natuurlijke behoeften. Onze kalveren verdienen beter.

Verbod op scheiden van kalf en moederkoe

Begin maart 2016 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om kalfjes na de geboorte een tijdje bij de koe te laten. Binnen een half jaar moet er voor melkveebedrijven een plan van aanpak liggen. Bij vleeskoeien is dit steeds vaker al de dagelijkse praktijk, maar bij melkkoeien niet. Vandaar dat dit besluit bij veel melkveehouders heftige reacties oproept. De belangrijkste tegenargumenten zijn dat hoe langer koe en kalf bij elkaar blijven, des te groter de emoties zijn bij de scheiding én dat het in het belang van de gezondheid en de veiligheid van het kalf is dat het in een aparte ruimte wordt gehouden. Klopt die argumentatie?

Marieke de Vrij: “Van nature blijft een kalf ongeveer 5 maanden bij de moederkoe. Tijdens de  zogenaamde koppigheidsfase verbreekt het kalf op natuurlijke wijze de band en gaat het op eigen kracht verder. Eerdere scheiding, vooral in de eerste weken, veroorzaakt zowel bij het kalf als de moederkoe een trauma dat invloed heeft op de vitaliteit van het dier. Dieren hebben namelijk sterk ontwikkelde telepathische vermogens waardoor zij ook na een scheiding elkaar blijven volgen. De moederkoe blijft verbonden met het lot van haar verweesde kalf.

Kijk meer

Onderzoek Wageningen University: Zoals de koe het zou willen

IMG_7175

Kijk meer

Veehouder Cor den Hartog houdt kalf bij koe

Kijk meer

Onderzoekster Cynthia Verwer van het Louis Bolk Instituut over kalf bij koe

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden