Hongerende grazers in natuurgebieden

Iedere winter speelt opnieuw de discussie hoe om te gaan met grazers in grote natuurgebieden die onvoldoende voedsel tot hun beschikking hebben om de winter door te komen. Er zijn twee stromingen: het natuurlijke proces zijn gang laten gaan versus ingrijpen omdat er...

Weidevogelbescherming vanuit meer kennis

Weidevogels sieren met hun geluid, kleuren en bewegingen al eeuwen lang onze landschappen met een bepaalde sfeer die verder gaat dan alleen maar een lentegevoel. De vibratie die in de lucht hangt en de levendigheid die daar vanuit gaat, roepen bijzondere gevoelens op...

Schrikbarende bijensterfte

De grote sterfte onder de bijenvolken is een complex gegeven waarbij meerdere invloeden een rol spelen. In de media heeft vooral het pesticidegebruik als boosdoener veel aandacht gekregen. Marieke de Vrij geeft aan dat ook nieuw ontwikkelde rassen van landbouwgewassen...