De afgelopen tijd was er veel ophef over het coronavirus in relatie tot de vleessector. Meerdere slachthuizen zijn gesloten omdat medewerkers besmet waren met het virus, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, Frankrijk, Ierland en de Verenigde Staten. Zijn medewerkers bij de verwerking van vlees extra gevoelig voor de overdracht van het virus? Deskundigen geven aan dat de oorzaken vooral gezocht moeten worden op sociaal-economisch vlak. Het zijn vaak laagopgeleide arbeidsmigranten die met meerdere mensen in kleine kamers wonen en samen in een busje naar de fabriek reizen, wat het risico op besmetting verhoogt. Marieke de Vrij geeft echter aan dat de oorzaak vooral gezocht moet worden in “vervuilende omstandigheden” bij vleesverwerkende bedrijven.

Welke factoren spelen een rol bij “vervuilende omstandigheden” in de vleesverwerkende industrie?

In de vleesverwerkende industrie is het onhaalbaar alle hygiënische corona voorschriften na te komen. Ondanks het protocol van veelvuldig handen wassen (vraag is of dat daadwerkelijk gebeurt?) zijn de nagelriemen van medewerkers doorgaans niet schoon genoeg. Virusdeeltjes en bacteriën verschuilen zich hieronder en kunnen, ondanks beschermend materiaal, besmettingen teweegbrengen. Door het dicht op elkaar werken in een koele ruimte met doorsnee te weinig geventileerde lucht inhaleren de medewerkers stofdeeltjes in die vervuild zijn met ziektekiemen, waaronder het coronavirus. Tegelijkertijd maken deze mensen lange werkdagen onder zware tijdsdruk om zakelijke doelen, zoals productieaantallen per dag, te halen. Deze stressfactoren verzwakken hun natuurlijke weerbaarheid. Daarnaast lopen onder de huidige omstandigheden de meeste werknemers rond met heimwee-gedachten omdat ze ver van hun thuisfront verblijven. Ook dit veroorzaakt extra stress. Kortom zware fysieke en emotionele omstandigheden op de werkplek in combinatie met rondwarende ziektekiemen grijpen deze medewerkers aan. Dit doet een aanslag op hun immuunsysteem waardoor de weerbaarheid vermindert en de vatbaarheid voor, in dit geval, het coronavirus toeneemt. Dit is de reden waarom deze beroepsgroep een gevoelige haard is voor de verspreiding van het coronavirus. Dit staat los van de woonomstandigheden, die uiteraard verbeterd dienen te worden.

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden