Inleiding

De stikstofproblematiek en de daaruit voortkomende consequenties zijn een mooie gelegenheid om de veehouderij duurzaam in te richten. Een toekomstbestendige veehouderij rust op 7 pijlers: een gezonde bodem, regionaal gesloten kringlopen, natuurontwikkeling op de boerderij inclusief, respect voor dierenwelzijn, directe contacten met de consument, sociaal-educatieve activiteiten en voldoende inkomen voor de boer.

De directe lijnen met de consument kunnen van velerlei aard zijn, zoals een boerderijwinkel waar je levensmiddelen koopt, kamperen bij de boer, wonen in een seniorenwoning op de boerderij, tijdelijk verblijven op een zorgboerderij, volkstuintjes bij de boer, dierenpensions, mede-eigenaar worden van een herenboeren-coöperatie, en nog heel veel meer. Ontmoetingen op de boerderij dragen bij aan meer wederzijds begrip. Niet het saneren van veehouderijbedrijven als doel stellen, maar eerder een verdubbeling van het aantal bedrijven. Uiteraard kleinere bedrijven met een menselijke en diervriendelijke maat! Er zijn al voldoende initiatieven die bewijzen dat het bedrijfseconomisch haalbaar is.

Programma

Tijdens de interactieve lezing gaat Wim van Oort dieper in op de 7 pijlers van een toekomstbestendige landbouw en veehouderij.

Samen verkennen we welke directe contacten voor jou een optie zijn en welke bijdrage jij kunt leveren aan het versterken van de verbinding tussen mens, dier en natuur.

Praktische informatie

Datum
Zaterdag 28 maart 2020
Tijd

10.30 – 12.15 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur)

Locatie

Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, 3951 AB Maarn

Spreker

Wim van Oort, ambassadeur Dierenwelzijn van Stichting De Vrije Mare.

Deelnamekosten

€ 10,- koffie en thee inbegrepen. Voor Deel-nemers van De Vrije Mare is deelname gratis

Aanmelden

contact@dierenperspectief.nl

Nadere informatie

contact@dierenperspectief.nl

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden