Nieuwsflits DierenPerspectief

September 2018

Redactioneel

De zomer is weer voorbij en wij pakken onze missie weer op.

De afgelopen maanden zijn er stevige debatten geweest over de toekomst van de landbouw. Ook wij hebben daar via opiniestukken aan bijgedragen, maar ze zijn helaas niet in de grote dagbladen opgenomen. In deze en de volgende Nieuwsflits zijn ze te lezen.

Vorige week heeft Carola Schouten, onze minister van landbouw, haar toekomstvisie gepresenteerd. Mooi om te horen dat er meer aandacht gaat komen voor gesloten kringlopen. Maar helaas is dierenwelzijn een ondergeschoven issue en worden er heel veel kansen gemist om de kloof tussen burger en boer te dichten. Voldoende reden om daar de komende maanden aandacht aan te besteden. We blijven optimistisch.

Op 6 oktober organiseren we weer een bijeenkomst, ditmaal met als titel: ‘Dieren als spiegel’. Tijdens deze workshop zullen we na een korte introductie op het thema via oefeningen op zoek gaan naar datgene wat dieren jou spiegelen en waar ze jou toe uitnodigen.

We hopen je te ontmoeten in Maarn!

De staat van de boer

In juni publiceerde dagblad Trouw een groot opinieonderzoek onder agrariërs over hoe zij het boerenleven ervaren en de toekomst zien. Het werd gevolgd door een stevig debat in de krant en een flink aantal vervolgreportages. 

Ook wij hebben onze bijdrage en visie ingestuurd onder de titel: “De boer bestaat niet – Verbindingen herstellen vraagt ambitieuze keuzes”

………. We kunnen van Nederland een gidsland maken voor duurzame innovatie en vernieuwing: een transitie van grootschalige gespecialiseerde landbouw naar kleinschaligere multifunctionele landbouw met korte lijnen tussen producent en consument.

De voedselzaak

Dagblad De Volkskrant besteed met enige regelmaat aandacht aan onze toekomstige voedselproductie. Centrale vraag is: Hoe in 2050 10 miljard monden te voeden?

Een boeiend artikel in die reeks is de ideologische tweestrijd tussen ecologen en technologen die echte verduurzaming tegen houden. Lees het artikel “Weg met het hokjesdenken in de landbouw”

In 2016 hebben wij al onze reactie gegeven op de technologische ontwikkelingen in de veehouderij.

Workshop 'Dieren als spiegel'

Op zaterdag 6 oktober 2018 verzorgen we voorafgaande de vriendenbijeenkomst van De Vrije Mare wederom een themabijeenkomst.

Dit keer is het thema: ‘Dieren als spiegel’.

Alle karaktereigenschappen van dieren zijn op een onderbewust niveau ook in ons mensen aanwezig. Dieren zijn buitengewoon goed in staat om ons te spiegelen hoe we bezig zijn en wat er op zielsniveau speelt. Ze prikkelen onze nieuwsgierigheid en verwondering en weten ons op een dieper niveau te raken.

Tijdens deze workshop verkennen we op een diepgaande wijze de betekenis van dieren voor de geestelijke ontwikkeling van de mens in het algemeen en voor jou als persoon in het bijzonder. 

De bijeenkomst start met een introductie ten aanzien van dit thema. Vervolgens gaan we via oefeningen op zoek naar datgene wat dieren jou spiegelen en waar ze jou toe uitnodigen.

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden