Nieuwsflits DierenPerspectief

September 2015

Nieuwsflitsen

Deze eerste nieuwsflits DierenPerspectief is de vervanger van de vertrouwde Nieuwsbrief. We hebben gemerkt dat lezers onze informatie liever gedoseerd ontvangen. Vandaar minder artikelen per keer, maar wel frequenter.

De nadruk ligt op verdiepende inzichten en handelingsperspectieven. Dat is waarin onze informatie zich onderscheid. Veel leesplezier en verdiepende inzichten toegewenst!

Pesticiden en hun invloed op de voedselkringloop

In de nieuwsbrief van juli 2015 zijn wij uitgebreid ingegaan op de invloed van neonicotinoïden op het gedrag en welzijn van vogels. Deze bestrijdingsmiddelen hebben een systemische werking en verspreiden zich, via zaaizaad dat behandeld is met een coating, naar alle delen van de plant. Door het eten van besmet zaaizaad of van andere delen van het gewas krijgen vogels, maar ook andere dieren, dit gif binnen. Het veroorzaakt onzekerheidsgedrag bij dieren doordat het richtingsgevoel, het gevoel voor groepscohesie en het evenwichts-gevoel worden aangetast. Het doelgericht aanvliegen en het zitten op takken is minder stabiel. Daarnaast hebben die vogels buitengewoon veel last van de slijmvliezen in de mond en van de keelholte en de slokdarm. Als een vogel gaat zingen wanneer met neonicotinoïden besmet zaad of insecten zich nog ophouden in de slokdarm, worden de genoemde effecten versterkt.

Nieuwe website!

Sinds kort is onze vernieuwde website in de lucht. Dank aan Arthur en Joas van Joint Artistic voor hun medewerking. 

Afschot damherten

2492

In de Amsterdamse Waterleidingduinen leven 3.000 damherten, waarvan er 2.400 afgeschoten dreigen te worden. De damherten zouden overlast voor omwonenden veroorzaken en verkeersveiligheid in gevaar brengen. Op cruciale plekken rond het gebied is al een hek geplaatst, dus die argumenten gaan niet meer op. De damherten zijn een bedreiging voor kwetsbare planten binnen het gebied, maar de dieren daarom afschieten gaat erg ver. Er zijn diervriendelijke en effectievere maatregelen denkbaar.

In 2013 heeft Marieke de Vrij al aangegeven dat afschieten ethisch geen optie is.

Inspirerend

Dierenwereldclub

Dieren spelen een belangrijke rol bij de (geestelijke ontwikkeling) van kinderen. Hierover hebben we al eerder gepubliceerd. De Dierenwereldclub speelt hier op in met workshops voor kinderen.

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden