Nieuwsflits DierenPerspectief Maart 2019

Redactioneel

Het is deze week de ‘Week zonder vlees’, een mooie aanleiding om daar deze Nieuwsflits aan te wijden. Dat er een relatie is tussen wat je eet en gezondheid is bij velen bekend. Ook dat vleesconsumptie indirect invloed heeft op natuur, milieu en dierenwelzijn. Toch wordt er nog steeds erg veel vlees gegeten. Hoe is dat te verklaren? Pakken mensen hun individuele verantwoordelijkheid niet, zijn er ‘verslavingen’ of spelen diepgewortelde tradities nog steeds een rol? Marieke de Vrij gaat daar dieper op in.

Vaak wordt met een verwijzende vinger gekeken naar de boeren die niet goed omgaan met het milieu en hun dieren. Realiseer dat ook zij slechts een schakel zijn in een complexe keten en bovendien afhankelijk zijn van marktwerking en overheidsbeleid. Politiek, veevoederleveranciers, slachterijen en  het grootwinkelbedrijf (supermarktketens) hebben een sterke sturende werking. En niet te vergeten de banken. Greenpeace heeft onderzoek gedaan naar de praktijken van de grootste bank die de veehouderij financiert. Ben jij medefinancier van grootschalige technologische landbouw of kleinschalige ecologische landbouw?  

Via onze boodschappentas beïnvloeden we het aanbod van de supermarkten en winkels. Bewust inkopen doen draagt bij aan een andere wereld. Op 6 april a.s. hebben we een themaochtend die je helpt in het maken van verantwoorde keuzes. We hopen je te ontmoeten!

Maar er is meer nodig en mogelijk, namelijk het beïnvloeden van de andere spelers. De landelijke overheid, maar ook provincies, bepalen op hoofdlijnen het veehouderijbeleid en stimuleren gewenste ontwikkelingen. Op 20 maart kun je stemmen voor de leden van Provinciale Staten en indirect voor de leden van de Eerste Kamer. Heb jij je al verdiept in de programma’s van de politieke partijen zodat je een keuze kunt maken voor duurzaam en dierwaardig beleid? 

Stel je in de supermarkt kritische vragen over het assortiment en blijf je vragen naar verantwoorde producten? Als je lang genoeg blijft vragen staat het op een gegeven moment in de schappen. En steun je ‘protestacties’ met een handtekening of financieel?

Je kunt individueel veel meer doen dan je denkt! En samen sta je sterker!

Overigens beperkt de ‘Week zonder vlees’ zich niet tot deze week.

Vleesconsumptie verminderen

Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op consumenten om hun vleesgebruik te verminderen, niet alleen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, maar ook vanuit milieuoverwegingen.

Veel mensen zijn zich wel bewust dat het goed is om te minderen, maar doen het niet. Hoe is dat te verklaren?

En wat is er nodig om mensen vanuit eigen initiatief verantwoordelijkheid te laten nemen ten aanzien van het reduceren van vleesgebruik?

Marieke de Vrij wijst op het belang van het doorbreken van tradities, bewustzijnsontwikkeling en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Marieke de Vrij: “Mensen lopen makkelijk voorbij aan dieren en kijken ze nooit recht in de ogen wanneer ze vlees nuttigen. Een eerste stap voor meer contact is beeldmateriaal op vleesverpakkingen van dieren die je met hun ogen aankijken en een tabel op de verpakking die aangeeft in welke gradatie voldaan is aan dierenwelzijn en milieuzorg. Daarbij valt te denken aan criteria als natuurlijke conceptie, natuurlijke geboorte en zooggedrag, bereikte leeftijd, bioritmehandhaving, natuurlijke bewegingsvrijheid, voeding, slaap-rustgedrag, medicatietoediening en slachttechnieken.”

Keurmerken & Dierenwelzijn  

Themaochtend 6 april 2019

Wil jij graag bewuste keuzes maken bij de aanschaf van je boodschappen en rekening houden met dierenwelzijn en milieu? Duizelt het je ook regelmatig wat de verschillen zijn tussen de verschillende keurmerken? En in hoeverre zijn de verschillende keurmerken echt dierwaardig?

Hoe een dier is gehouden, is niet te zien aan het vlees of de eieren. Je moet afgaan op de informatie van de verkoper of de verpakking. Er bestaan verschillende keurmerken voor dierenwelzijn, zoals het Scharrel- en Beter Leven Keurmerk die je helpen om sneller een bewuste keus te maken. Daarnaast hebben veel supermarkten eigen beeldmerken, zoals ‘Weidezuivel’ en ‘Jumbo Bewust’ én heb je ook nog het EKO-keurmerk en het Demeter-keurmerk. Zie jij het verschil nog?

Tijdens de themaochtend op 6 april zetten we de verschillende keurmerken op een rij aan de hand van een Boodschappenhulp Dierenwelzijn en Milieu. Waar kun je op letten bij de aanschaf van eieren en vlees? Lopen scharreldieren altijd buiten? Zijn vier sterren echt diervriendelijk of zijn ze een wassen neus? Is het mogelijk om alle dierenrechten te verankeren in een keurmerk?

Nationale week zonder vlees

Van 11 – 17 maart 2019 wordt voor het tweede opeenvolgende jaar landelijk aandacht besteed aan het eten van vlees. De organisatoren vinden dat vlees eten niet meer van deze tijd is en promoten een flexitarisch eetpatroon met meer vegetarische gerechten. Ze verstrekken vegetarische voedingsinformatie, promoten vegetarische restaurants, hebben lespakketten voor scholen vastgesteld en een Week zonder vlees magazine vol tips.

‘Minder is meer’

In het rapport ‘Minder is meer’ en het bijbehorende wetenschappelijke achtergronddocument zet Greenpeace de noodzaak van halvering van de wereldwijde productie en consumptie van vlees en zuivel uiteen. Het rapport is een pleidooi om de vleesconsumptie wereldwijd eerlijker te verdelen ter voorkoming van de uitputting van de aarde.

Greenpeace heeft ook uitgebreid onderzoek gedaan naar de financiering van de vee-industrie. De Rabobank is met een aandeel van ongeveer 85% veruit de grootste financier van de Nederlandse agro industrie. De bank investeert nog steeds in schaalvergroting en intensivering. Greenpeace vraagt de Rabobank om de financiering van de intensieve veehouderij te stoppen en te investeren in ecologische landbouw met minder dieren en meer plantaardige productie. Tevens om de invloed die de bank heeft op politiek, overheidsbeleid en boeren ten goede aan te wenden voor milieu en dierenwelzijn en leiderschap te nemen in de broodnodige verandering van ons voedselsysteem.

‘Tijd voor echte keuzes’

Zo heet de campagne van Triodos Bank, waarmee de bank mensen en organisaties bewust wil laten nadenken over keuzes in het dagelijkse leven. Triodos Bank staat bekend om een andere kijk op onze welvaart en economie, een beheerste ontwikkeling, rekening houdend met het ecologische plafond en de sociale ondergrenzen. Triodos Bank steunt de campagne van de Week zonder vlees.

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden