Nieuwsflits DierenPerspectief

Maart 2018

Redactioneel

Het aantal mensen dat minder of geen vlees meer eet is stijgende. Het besef dat de reguliere veehouderij belastend is voor milieu en dier is voor velen een belangrijk motief voor het minderen van de consumptie van dierlijke producten. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders vindt dat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is. Er is meer aandacht voor vegetarische gerechten en voor de ‘vleesliefhebbers’ komen er steeds meer vleesvervangers die bijna niet meer van echt te onderscheiden zijn. Een nieuw initiatief is de Nationale Week Zonder Vlees van 8 t/m 11 maart 2018. Elders in deze Nieuwsflits daarover meer informatie.

Marieke de Vrij heeft de afgelopen 20 jaar al veel inspiraties vrijgegeven over de relatie tussen dierenwelzijn en de kwaliteit van vlees en over vleesgebruik in relatie tot gezondheid. Die informatie steekt in op een minder gebruikelijk en dieper niveau. In dit nummer een bloemlezing van inspiraties uit diverse lezingen. Laat je raken!

De huidige wijze van vee houden staat sterk ter discussie. Vanuit DierenPerspectief werken wij aan een nieuwe toekomstvisie: vee houden vanuit verbinding  én het dier centraal. Op zaterdagochtend  7 april a.s. verzorgen we in Maarn een presentatie en gaan wij graag in gesprek. Kom je ook?

Themaochtend zaterdag 7 april 2017

Vee houden vanuit verbinding

Veel boeren zijn de afgelopen 50 jaar via een glijdende schaal steeds meer vervreemd geraakt van het wezen van hun productiedieren, de ecologische waarde van het landschap en bovenal de relatie met de consument. Het getuigt niet van realiteitszin om de schuld hiervan alleen bij de boeren te leggen. Consumenten zijn via hun koopgedrag mede verantwoordelijk, evenals het gevoerde overheidsbeleid, de agribusiness middels ‘sturende adviezen’ en het grootwinkelbedrijf met zijn inkoopbeleid en leveringsvoorwaarden. 

De grote uitdaging is om genoemde vervreemdingen te keren en de verbindingen te herstellen. Wil de agrarische sector overleven dan is een grootschalige transitie onvermijdelijk. Afscheid nemen van industriematige veehouderij en het opwaarderen van kleinschalige familiebedrijven met verbrede doelstellingen. Veehouderijen die nauw samenwerken met consumentencoöperaties en die open staan voor innovaties.

Dierenwelzijn in relatie tot vleeskwaliteit en gezondheid

Marieke de Vrij heeft in talloze lezingen aandacht besteed aan de relatie tussen dierenwelzijn en vleeskwaliteit én de relatie tussen vleesconsumptie en gezondheid. Een bloemlezing aan de hand van veelgestelde vragen. Is vlees een noodzakelijke behoefte? In hoeverre zijn dieren ‘offerbereidwillig’? Werkt de wijze waarop we dieren houden door in de menselijke psyche? Wat zijn de effecten van veelvuldig vlees eten op de (geestelijke) gezondheid van de consument? 

Dansen met gehoornde dames

 

Fragment uit: Dansen met gehoorde dames: koeien zonder antibiotica

Nationale Week Zonder Vlees

 

Voor het gratis downloaden van het  digitale Week zonder Vlees-magazine:

 

 

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden