Nieuwsflits DierenPerspectief

Juni 2018

Redactioneel

Het belang van groene schoolpleinen wordt al langer onderkend. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam blijkt dat buiten spelen in de natuur leidt tot meer concentratie, creativiteit, zelfstandigheid en geluk én minder depressie, pesten, obesitas en ADHD. 

Nog onvoldoende bekend is echter dat het houden van dieren op een school, of het integreren van boerderijbezoek in lesprogramma’s, ook van wezenlijk belang is voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Vandaar een pleidooi voor het opstarten van schoolboerderijen of het adopteren van veehouderijen in de buurt.

Verder in deze Nieuwsflits aandacht voor misstanden in de paardenhouderij. Uit onderzoek blijkt dat het dierenwelzijn op 85% van de onderzochte maneges onvoldoende of slecht is. De belangrijkste tekortkomingen zijn sociale isolatie, onvoldoende bewegingsvrijheid en een slecht voerbeleid.

Marieke de Vrij heeft in een eerdere Nieuwsbrief informatie vrij gegeven over het stalgedrag van paarden. Boeiend om dat nog eens terug te lezen.

Veel leesgenot, laat je inspireren!

Misstanden in de paardensector

Uit onderzoek van Dier & Recht blijkt dat veel paarden lijden onder ernstige welzijnsproblemen. Het betreft eenzame opsluiting in te kleine boxen, gebrek aan vrije bewegingsruimte en te weinig of geen fysiek sociaal contact met soortgenoten. Chronische stress en gedragsstoornissen zijn het gevolg.

Petitie

In tegenstelling tot andere landen stelt Nederland geen wettelijke minimumeisen aan de huisvesting en verzorging van paarden.

Vind je ook dat de overheid moet ingrijpen? 

Iedere school een boerderij

Een groen schoolplein en buitenspelen is van groot belang voor een gezonde geestelijke ontwikkeling van kinderen. Vaak wordt vergeten dat ook contact met dieren van wezenlijk belang is voor hun ontwikkeling. Naast huisdieren, kunnen we ook denken aan scharrelkippen, geiten, schapen, scharrelvarkens, konijnen en zelfs koeien. 

Jonge kinderen hebben van nature een grote belangstelling voor levende organismen. Ze zijn onderzoekend en raken gefascineerd door voorbijvliegende vlinders en insecten, kikkers en libellen in de slootkant of wormen en torretjes die ze spelenderwijs tegen komen in de bodem. Het gedrag en de kenmerken van dieren vormen een inspiratiebron voor eigen gedrag en fantasie.

Huisvesting en stalgedrag van paarden

Vijf jaar geleden heeft Marieke de Vrij gedetailleerde informatie vrijgegeven over huisvesting en stalgedrag van paarden.

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 van toepassing is geworden, stelt strengere eisen aan de wijze waarop organisaties omgaan met de persoonsgegevens van derden.

Ook DierenPerspectief heeft het privacy-beleid kritisch bekeken. 

Wij bewaren alleen mailadressen.

Je hebt het recht om de gegevens die wij van jou hebben in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Je mag ook bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Of je mag verzoeken dat wij de verwerking van je gegevens beperken.

Lees meer over onze privacyverklaring: https://www.dierenperspectief.nl/contact/

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden