De relatie die wij hebben met onze dieren is wederkerig. We kiezen ze meestal uit op basis van emotie en houden ze op een manier waarvan wij denken dat het goed is.
Maar de wijze waarop wij met ze omgaan doet, vaak onbewust, ook iets met het dier. We behandelen dieren meestal vanuit ons menselijk perspectief.
Willen we een dier werkelijk begrijpen, dan kan dat alleen door ons te verdiepen in het perspectief van het dier. Wij geven handvatten.