Nieuwsflits DierenPerspectief

December 2016

Redactioneel

Alweer bijna Kerst. Wordt het Kerstmaal dit jaar een vleesschotel of een vegetarische maaltijd?
De weerzin tegen plezierjacht is aan het afnemen en het eten van wild geniet meer populariteit. Een veelgehoord argument ter rechtvaardiging van de jacht is dat dieren in de natuur een beter leven hebben dan dieren in de intensieve veehouderij. Marieke de Vrij geeft echter aan dat het opjagen en afschieten van dieren angst activeert, angst die zich in het etherveld verplaatst tot op grote afstand en ook andere dieren blijvend schrikachtig maakt. 
Het leed van dieren in de veehouderij beïnvloedt het collectieve veld eveneens en draagt bij aan een toenemend aantal ziektes en veranderingen binnen het dierenrijk. De vogelpest is hiervan een voorbeeld, maar daarover in het volgende nummer meer. De belangrijkste verandering binnen het dierenrijk is een toename van de dominantie van insecten ten koste van de grotere gewervelde diersoorten, een ontwikkeling met ingrijpende gevolgen waar wij mensen nog weinig grip op hebben.
Geen opbeurend nieuws, maar wel een uitdaging om in 2017 extra inspanning te leveren ten aanzien van het verbeteren van het welzijn van dieren.

De contactgroep wenst u mooie Kerstdagen toe en een voorspoedig 2017 voor mens en dier.

Marja, Ria, Piek, Elsy, Regine, Tiny en Wim

Plezierjacht

Het jachtseizoen is geopend. Jagers trekken er weer op uit om hazen, reeën, konijnen, fazanten, herten en wilde zwijnen te schieten, onder het mom van regulering van de wildstand en het voorkomen van wildschade. Jagen is uit de taboesfeer aan het geraken en steeds meer consumenten hebben graag een stukje wild op hun bord. Een toenemend aantal jongeren en mensen uit de steden zien de jacht als een recreatieve bezigheid en een mogelijkheid om in hun eigen vleesbehoefte te voorzien. Hun legitimering is dat dieren in het wild een beter leven hebben dan dieren in de intensieve veehouderij. Wild eten is daarom verantwoord. Ontegenzeglijk hebben deze dieren een natuurlijker leven, maar rechtvaardigt dat hun afschot?

Onevenwichtigheid tussen dierenrijken

Marieke de Vrij: “Ik vermoed dat dieren steeds meer spiegelend voor de mens gaan worden en dat ze ziektes creëren die ons gaan belasten. Wij worden straks ziek van hun leed. Dat is een terugwerkende kracht, omdat we te onbewust met hen overweg zijn gegaan. Op die manier worden wij daar dan bewust van gemaakt. We gaan herkennen wat het mensencollectief doet met het dierencollectief en hoe we ons te overmachtig gedragen.

Wanneer we dat werkelijk aangaan en dieren anders gaan behandelen, zijn we nog op tijd om een aantal dierenziektes in de kiem te smoren. Wanneer we dat niet doen, worden de indrukken van het dierenleed op ons menselijk lichaam straks onuitwisbaar. Dat is de waarschuwing die ik steeds voel.

Ook ten aanzien van het hele aardebewustzijn en de leefbaarheid op aarde, in relatie tot diersoorten en het mensenras, scheppen wij nu een eenzijdige overdaad. Wij ontwikkelen een passiviteit in de dierbeleving waardoor die zich inschikkelijk aan ons moet verhouden. Alleen het insectenrijk kunnen we niet afdoende controleren en daar gaat straks een enorme expansiekracht doorheen. Waarom? Omdat we de dierenrijken onderling helemaal niet in een natuurlijke afgestemdheid hebben kunnen houden. Dus wat zich in het groot niet kan weren, kan zich in het klein straks heel snel uitzetten, omdat we daar voorlopig minder grip op hebben. We beheersen weliswaar de grotere diersoorten, maar de kleine diersoorten kunnen we voorlopig niet mannen. Daardoor komt er een enorme onevenwichtigheid tussen de dierenrijken. Daar is veel te weinig kennis over.“

Bron: Marieke de Vrij

Huisdieren en vuurwerk

Het inluiden van het nieuwe jaar met vuurwerk en het afsteken van gillende keukenmeiden en rotjes veroorzaakt bij veel huisdieren stress en angst.
De Dierenbescherming heeft een vuurwerkflyer gemaakt over hoe je honden, katten en andere dieren de jaarwisseling door kunt laten komen.

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden