Nieuwsflits DierenPerspectief

Augustus 2017

Redactioneel

Zomer vol dierenleed

Deze zomer hebben dieren met grote regelmaat het nieuws gehaald. Stalbranden waarbij duizenden varkens en kippen het leven verloren, de fipronil-kippen eieraffaire waardoor meer dan een miljoen kippen vergast zijn, zorgen om Hepatitis E in varkensvlees, het slachten van gezond vee ter reductie van het fosfaatoverschot en het resultaat van grote veldstudies die aantonen dat de pesticide neonicotinoiden echt slecht zijn voor bijen.
Is er dan niets positiefs te melden? Ja wel, er is een nieuw type kippenstal in ontwikkeling, de Kipster Farm, klimaatneutraal en met een natuurlijke omgeving waarbij ook de haantjes mogen blijven leven. Het is een doorontwikkeling van de Rondeel kippenstal en voldoet aan de criteria die gelden voor drie sterren van het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Het wordt echter wel een grote stal voor maar liefst 24.000 kippen. Vanaf oktober liggen de eerste eieren in de schappen van supermarkt Lidl.
De provincie Noord-Brabant heeft een nieuw beleid aangenomen om de groei van de veehouderij te stoppen. Milieuaspecten en maatschappelijk protest zijn de belangrijkste argumenten. Helaas ziet het er naar uit dat alleen nog de megabedrijven aan het nieuwe beleid kunnen voldoen en dat de kleinere bedrijven op termijn moeten stoppen. Dierenwelzijn komt op de tweede plaats. De discussie over vee-dichtheid wordt gemeden en een lange termijnvisie op de veehouderij ontbreekt.
In dit zomernummer citeren we uit eerdere inspiraties van Marieke de Vrij. In de volgende Nieuwsflits gaan we nader in op een duurzame lange termijnvisie voor de veehouderij. Steeds duidelijker wordt dat het vijf voor twaalf is wat betreft onze omgang met dieren en dat er een duidelijke link is naar onze gezondheid.

 

Megastallen, een beproeving voor het dier

Marieke de Vrij: “Veel groei is dood groei. Innerlijke waarden verzwakken, dier on-eigen gedrag neemt toe en de vleesprijs wordt onderuit gehaald. Zowel mensen als dieren kunnen slechts een beperkt aantal soortgenoten om zich heen verdragen om verbinding en geborgenheid mee aan te gaan. Iedere diersoort heeft een grens waarbij dat niet meer kan.
Bij koeien is dat bij ongeveer 45 dieren en maximaal bij 60 tot 80, afhankelijk van de omgeving en situatie. Boven deze aantallen is het onmogelijk om in verbinding te leven met grotere aantallen dieren. Stallen waarin dieren te dicht opeengepakt leven en waar onvoldoende lig- en loopruimte is, maken het leven van die dieren in relatie tot hun soortgenoten onnatuurlijk. Voldoende bewegingsruimte is essentieel. Een dier dat geen beweging kent, verstrakt in al zijn organen en wordt ‘bewegingsmoe’. Het gevolg is: desoriëntatie, erupties in de stoelgang en dofheid in het gelaat.”

Wat dieren mensen te leren hebben

Alle karaktereigenschappen van dieren zijn op een onderbewust niveau ook in mensen aanwezig. Dieren spiegelen dat voortdurend. Mensen hebben dieren nodig om te komen tot een diepere substantiële kennis van het eigen zelf. Dieren openen onbewuste lagen in ons en onthullen daarmee delen van ons diepere wezen. Door hun woordeloze, vanzelfsprekende ‘zijn wat zij zijn’, spiegelen zij dat wat wij in onszelf nauwelijks of niet herkennen, laat staan erkennen. Terwijl we door wat de dieren ons spiegelen de kans krijgen om een vollediger mens te worden.

 

Themaochtend zaterdag 30 september 2017

Grond-rechten van gedomesticeerde dieren

Veel mensen zijn zich nog te weinig bewust van de wederzijdse afhankelijkheid van het dier ten opzichte van de mens. Dieren zijn van grote betekenis voor de mens als ‘producent’ van hoogwaardig voedsel, maar vooral ook van essentieel belang voor de geestelijke ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Binnen de collectieve velden van dieren is het dierenleed sterk toegenomen, met als gevolg de degeneratie van diersoorten en ontzield leefgedrag. Het is daarom niet alleen voor het dier, maar ook voor de mens van groot belang dat de wezenskenmerken van het dier tot zijn recht komen en gediend worden.
Marieke de Vrij heeft 22 grond-rechten van gedomesticeerde dieren vrijgegeven die behulpzaam zijn bij het beter begrijpen én herstellen van de intrinsieke waarde van het dier.
We bieden een verdieping aan in de wederzijdse afhankelijk van dier en mens en de dierenrechten die om respect vragen.

 

Aansluitend op de themaochtend kun je kosteloos deel-nemen aan De Vrije Mare Dag

 

Kippenhouderij zonder hanen bij de hennen

Marieke de Vrij: “De hen is instinctmatig aangesloten op de haan. Zonder aanwezigheid van een haan voelt de hen zich gedesoriënteerd in haar onderbewustzijn, want er is een weten van iets dat zij dan nooit gezien heeft en dat weten valt niet echt te blokkeren. De hen die nooit een haan zal ontmoeten, blijft een enigszins gedesoriënteerd gevoel houden omdat er iets gemist wordt. Ook in hun lichamelijk gedrag hunkeren ze naar dat wat ze niet kunnen waarnemen. Er ontstaat bij de hanen een verlies van hun identiteit, van wie ze zijn, dus ook ten aanzien van hun hanengedrag.”

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden