Inleiding

De meeste huisdieren hebben een bijzondere plaats in het leven van hun baasje. Ze vervullen belangrijke sociale en emotionele functies en zijn verworden tot ware gezelschapsdieren. Ongewild word je vroeg of laat geconfronteerd met een naderend afscheid. Als gevolg van een hechte wederzijdse band is afscheid nemen bij ernstige ziekte of ouderdom een emotioneel gebeuren. Als verzorger wil je ook in die laatste fase het beste voor je dier. Rond het overlijden van huisdieren is een bloeiende rouwcultuur ontstaan waarbij niet alleen het overleden dier centraal staat, maar steeds vaker ook de eigenaar. De vraag is wat in het belang van het dier én de mens de juiste keuzes zijn.

Afscheid nemen van een geliefd huisdier start met beslissingen over het levenseinde, euthanasie toepassen of natuurlijk laten versterven, alsmede een passend afscheidsritueel. Nadat het dier gestorven is kiezen de meeste eigenaren uit piëteit niet voor destructie, maar voor een begrafenis in de tuin of een dierenbegraafplaats, dan wel een crematie. Als mens samen begraven worden met je gezelschapsdier is slechts op een enkele begraafplaats mogelijk. Een bewuste keuze voor de laatste rust- en gedenkplaats is ook voor de rouwverwerking en gemoedstoestand van de eigenaar van groot belang. Welk grafmonument of bewaarvoorwerp voor de as kies je? Veel mensen zijn zich niet bewust van wat de mogelijkheden zijn. Belangrijk is om je vroegtijdig te oriënteren op wat er bij een dierenuitvaart komt kijken. Tijdens deze themabijeenkomst wordt uitvoerig ingegaan op de mogelijkheden en te maken keuzes bij een dierwaardig afscheid. En Uitvaartmuseum tot Zover heeft momenteel een boeiende expositie over nieuwe trends: De Laatste Aai!

Programma

Aan bod komen o.a. de volgende vragen:

 • Welke betekenis hebben dieren voor mensen, sociaal-emotioneel en psychologisch, en wat betekent dat voor verliesverwerking?
 • Hoe verloopt het stervensproces bij een dier?
 • Wanneer kies je voor natuurlijk sterven en wanneer voor euthanasie?
 • Hoe verloopt euthanasie bij dieren?
 • Hoe betrek je kinderen bij het afscheid van een geliefd huisdier?
 • Wat gebeurt er bij destructie en wat zijn de alternatieven?
 • Wanneer kies je voor begraven en wanneer voor cremeren?
 • Wat is het verschil tussen een individuele, collectieve en anonieme crematie?
 • Wat kost het om te cremeren of te begraven op een begraafplaats?
 • Hoe verloopt het rouwproces bij eigenaren van huisdieren?
 • Rouwen andere huisdieren ook?
 • Welke professionele rouwondersteuning is beschikbaar bij verliesverwerking?
 • Hoe snel kies je weer voor een nieuw huisdier?
 • Welke menselijke projecties worden op dieren geplaatst en wat zegt dit over ons dier- en mensbeeld?

Werkwijze

Deze themamiddag is een initiatief van de werkgroep DierenPerspectief en bureau Van Oort & Ros- Partners bij Gedenkparkontwikkeling en vindt plaats in samenwerking met Uitvaartmuseum Tot Zover in het kader van de tentoonstelling De Laatste Aai!

De interactieve presentatie wordt verzorgd door Wim van Oort en ondersteund met praktijkervaringen van dierenarts Evelien van der Waa, mede initiatiefnemer van het Platform Als een huisdier dood gaat.

Het stervensproces van dieren wordt besproken vanuit een holistische visie en het welzijnsaspect van dieren. De begraaf- en gedenkmogelijkheden worden toegelicht vanuit betrokkenheid bij innovaties van reguliere begraafplaatsen en gedenkparken.

Een documentatiemap met de presentatie is beschikbaar voor de deelnemers.

Een bezoek aan de tentoonstelling ‘De Laatste Aai’ in het Uitvaartmuseum Tot Zover is inbegrepen. Deelnemers kunnen vooraf kosteloos de tentoonstelling bezoeken. Indien je beschikt over een museumjaarkaart, dan deze graag meenemen.

Voorafgaande de bijeenkomst kan in het café gebruik gemaakt worden van een lunch. Deze is niet inbegrepen bij de kosten.

Praktische informatie

Doelgroep         
 • Houders van huisdieren
 • Professionals in de dierenbranche
 • Overige belangstellenden
Datum              

Vrijdag 21 februari 2020

Locatie              

Uitvaartmuseum Tot zover, Kruislaan 124 te Amsterdam

Werktijden        

Van13.00 tot 16.30 uur. Museumbezoek vanaf 11.00 uur

Investering        

De kosten bedragen € 25,- per persoon, inclusief koffie/thee tijdens de

bijeenkomst en een documentatiemapje

Vrienden van De Vrije Mare betalen € 20,-

Aanmelden        

Per e-mail, contact@dierenperspectief.nl, uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst

Informatie        

Wim van Oort: contact@dierenperspectief.nl

 

 

 

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden