In artikel 1.3 van de Wet Dieren wordt genoemd dat dieren een intrinsieke waarde hebben. Daarmee wordt erkent dat dieren een eigen, zelfstandige waarde hebben, los van de gebruikswaarde die mensen aan hen toekennen. De kwaliteit van het leven van dieren staat daarbij centraal.

Het hebben van een intrinsieke waarde wordt vaak onderbouwd met het gegeven dat veel dieren een vergelijkbaar zenuwstelsel als de mens hebben en daardoor pijn kunnen voelen en dat veel dieren bepaalde denkvermogens hebben, zoals bewustzijn, leervermogen of het vertonen van doelgericht gedrag.

In de discussie over dierenwelzijn speelt ook behoud van integriteit een belangrijke rol. Integriteit verwijst naar de heelheid en gaafheid van een dier en is gerelateerd aan het soortspecifiek en zelfstandig kunnen functioneren van een dier. Dat betekent het dier ruimte geven voor normaal functioneren, in overeenstemming met zijn eigen natuur. Door dieren aan te passen aan de wensen van mensen wordt hun integriteit geschonden.

De afgelopen decennia is er ook een toenemende belangstelling vanuit de sociale en geesteswetenschappen voor het bestuderen van de rol en betekenis van dieren in onze cultuur en samenleving en de relatie tussen mens en dier. Daarbij kun je denken aan gezelschapsdieren als bron van intense vreugde of diep verdriet, maar ook aan de betekenis van fluitende vogels in tuin of park. Het besef neemt toe dat een dag zonder dieren voor veel mensen een vervreemdende ervaring is.

Marieke de Vrij geeft al vele jaren diepgaande inzichten vrij over de relaties tussen mens en dier, mede bezien vanuit evolutionaire ontwikkeling. Ze heeft al herhaaldelijk gewezen op de gevolgen voor de volksgezondheid van het houden van grote aantallen dieren in de intensieve veehouderij en het aantasten van dierenwelzijn, maar ook op de spiegelende rol die dieren hebben voor mensen.

Tijdens de bijeenkomst van donderdag 25 maart 2021 is de onderstaande inspiratie het vertrekpunt:

“De mens heeft noodzakelijke verbinding met het dierenrijk nodig om te komen tot een diepere substantiële kennis van het eigen zelf. Het dierenrijk is daarmee onderrichtend aan de mens bedoeld en kent daarnaast zijn eigen zelfstandige eigenheid. Wie dit wil verbreken, verbreekt kosmische welvaart.”

We verdiepen ons in de volgende vragen:

  • Hoe verbind je jezelf -op een dieper niveau- met het dierenrijk?
  • Op welke wijze verrijken dieren ons met kennis over het eigen zelf?
  • Wat is de specifieke rol van de verschillende dierenrijken?
  • Wat wordt bedoeld met het verbreken van kosmische welvaart?
  • Zoeken dieren bewust contact met mensen, bijv. ter spiegeling van gedrag of het bieden van troost?
  • Waarom is voor dieren het behoud van integriteit belangrijk?

Deelnemers kunnen voorafgaande de bijeenkomst eigen vragen indienen bij de organisatie.

Praktische informatie

Doelgroep

Iedereen die geïnteresseerd is in de relatie mens-dier, professioneel en/of persoonlijk

Datum en tijdstip

Donderdag 25 maart 2021 van 15.00 tot 17.00 uur

Locatie

Online via Zoom of MS Teams (instructies volgen). Een PC of laptop is vereist

Spreker

Marieke de Vrij.

Marieke de Vrij (1953), maatschappelijk raadsvrouw en initiator tot vernieuwingen op velerlei terreinen. Marieke beschikt over bijzonder heldere, fijn zintuiglijke vermogens. Zij is in staat het collectief en individueel bewustzijn en de potentie die hierin ligt veelzijdig aan te voelen en te benoemen. Speciaal is haar sterk ontwikkelde invoelingsvermogen in wat natuurlijk leven voor dieren behelst en wat het van verzorgers vraagt. Al meer dan 25 jaar geeft ze informatie vrij over welzijnsaspecten van dieren.

Investering

€ 50,- als deelnemer vanuit een bedrijf of organisaties en € 25,- als particulier. Vrienden (deel-nemers) van De Vrije Mare genieten 10% korting en betalen € 22,50

Nadere informatie

Wim van Oort, contact@dierenperspectief.nl

Aanmelden

contact@dierenperspectief.nl met vermelding van naam, adres, telefoon, e-mail en eventueel de organisatie waar je werkzaam bent of je betrokkenheid bij het thema. Na aanmelding ontvang je een factuur

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden