Inleiding

Veel mensen zijn zich nog te weinig bewust van de wederzijdse afhankelijkheid van het dier ten opzichte van de mens. Dieren zijn van grote betekenis als ‘producent’ van hoogwaardig voedsel, maar vooral ook van essentieel belang voor de geestelijke ontwikkeling van mensen. Binnen de collectieve velden van dieren is het dierenleed sterk toegenomen, met als gevolg de degeneratie van diersoorten en ontzield leefgedrag. Het is daarom niet alleen voor het dier, maar ook voor de mens van groot belang dat de wezenskenmerken van het dier tot zijn recht komen en gediend worden.

Marieke de Vrij heeft 22 grond-rechten van gedomesticeerde dieren vrijgegeven die behulpzaam zijn bij het beter begrijpen én herstellen van de intrinsieke waarde van het dier. 

Werkwijze

Gestart wordt met een toelichting op de wederzijdse afhankelijkheid van dier en mens. Vervolgens komen de 22 grond-rechten van het dier aan bod. Deze themadag heeft een interactief karakter. Er is gelegenheid voor het inbrengen van vragen en we besluiten de bijeenkomst met een korte discussie toegespitst op eigen handelingsperspectieven.

Praktische informatie

Doelgroep: Diegenen die zich verder willen verdiepen in de wederzijdse afhankelijkheid van dier en mens en de intrinsieke waarde van dieren.

Datum: Zaterdag 30 september 2017

Tijd: 10.00 – 12.00 uur (ontvangst vanaf 9.45 uur)

Locatie: Ontmoetingskapel, Kapelweg 45, 3951 AB Maarn

Spreker: Wim van Oort, ambassadeur Dierenwelzijn van Stichting De Vrije Mare.

Deelnamekosten: € 10.–, koffie en thee inbegrepen.

Aanmelding: contact@dierenperspectief.nl

Informatie: contact@dierenperspectief.nl

 

print

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden