Dieren zijn van grote betekenis voor mensen. Ze voorzien in menselijke behoeften, zoals voedsel en sociaal-emotionele steun, en zijn in staat karaktereigenschappen en gedragskenmerken van mensen te spiegelen en onbewuste effecten van mens-dier relaties te onthullen. Het ‘overvragen’ van een dier zal leiden tot welzijnsproblemen bij zowel dier als mens. Een dieropstelling is een werkwijze om de samenhang tussen mens-dier relaties en de dynamiek tussen dier en omgeving inzichtelijker te maken. Tevens om verbetersuggesties aan te dragen.

Wat is een dieropstelling?

Bij een dieropstelling brengt een vraagsteller een vraag in over zijn/haar dier of de relatie van een dier met een specifieke persoon of een ander dier. De opstelling kan betrekking hebben op huisdieren, landbouwdieren of paarden, maar ook op dieren in de natuur. De begeleider van de opstelling scherpt de vraag aan en vraagt de vragensteller om representanten te kiezen en op te stellen voor het dier en andere relevante zaken of personen. Zodra de representanten zijn opgesteld staan ze in het energieveld van hetgeen ze representeren en ervaren ze de beleving. De wijze van opstellen veroorzaakt een dynamiek en interactie tussen de opgestelde representanten en geeft antwoord op de gestelde vraag of inzicht in de situatie van het dier alsmede de relatie van de vragensteller tot het dier. Het opmerkelijke is dat de opgestelde representanten vanzelf toegang krijgen tot de gevoelswereld van het dier en de onderlinge verhoudingen tussen wie en wat zij representeren. Een opstelling werkt gelijktijdig verhelderend en helend op zielsniveau voor mens en dier.

Opstellings-vragen

Vragen kunnen betrekking hebben op een probleem met een dier, gedragsproblemen, gezondheidsklachten, een vraag aan je dier, rangordeproblemen binnen een groep en mens-dier relaties. Voorbeelden van vragen:

– Hoe kan ik het contact met mijn huisdier verbeteren?

– Wat speelt er tussen huisdieren die niet harmonisch samenleven?

– Welk soort of ras huisdier past het best bij mij?

– Waarom voelt mijn huisdier zich niet prettig of vitaal?

– Welk voedsel of supplementen heeft mijn dier nodig?

– Wat is belangrijk in de laatste (terminale) levensfase van je dier?

– Waarom is mijn dier getraumatiseerd en wat heeft het nodig?

– Geef ik mijn dieren voldoende ruimte en vrijheid om wezenlijk dier te zijn?

– Welke huisvestingswensen heeft mijn dier?

– Waarom vertoont het dier gedragsproblemen?

– Hoe komt het dat mijn paard schrikkerig en onbetrouwbaar is?

– Waarom wil mijn hond niet alleen thuis blijven?

– Waarom is mijn ene kat angstig en afstandelijk?

– Waarom heeft mijn dier drachtigheidsproblemen?

– Waarom zijn de kippen vroegtijdig van de leg af?

– Wat is er aan de hand met mijn bijenvolk?

– Wat speelt er bij de weidevogels op mijn bedrijf?

Dieropstellingen resulteren in een meer evenwichtige relatie tussen mens en dier én tussen dieren onderling.

Praktische zaken

Representanten 

Opstellingen vinden plaats met representanten, zonder aanwezigheid van dieren. Je mag zelf representanten meenemen.

Begeleider

Opstellingen worden begeleid door Wim van Oort, een ervaren opsteller met diverse vormen van systemische opstellingen en organisatieopstellingen.

Dierentolk

Wil je na afloop van de opstelling inzichten communiceren met je dier, dan kan dat met hulp van dierentolk Piek Stor.

Datum

zaterdag 12 oktober 2019 van 9.30 tot 17.00 uur

Locatie

Integratief Centrum HeelDier, Sandenburgerlaan 6, 3941 ME Doorn

Kosten

Inbrenger opstelling € 50,- en representanten en belangstellenden € 25,-

Aanmelding

contact@dierenperspectief.nl of info@heeldier.nl

 

print

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden