Maatschappij

De gevolgen van dierenleed voor de mensheid

De offervaardigheid van dieren wordt overschreden. Marieke de Vrij: “Ik kan er in het algemeen over zeggen dat de gevolgen van dierenleed heel groot en onomkeerbaar zullen zijn, als wij niet beter voor onze dieren gaan zorgen. Dat geldt voor onze huisdieren, de...

Wat dieren mensen te leren hebben

Samengesteld uit de inspiraties van Marieke de Vrij over Dierenwelzijn. Alle karaktereigenschappen van dieren zijn op een onder- bewust niveau ook in mensen aanwezig. Dieren spiegelen dat voortdurend. Mensen hebben dieren nodig om te komen...

De betekenis van dieren voor kinderen

Kinderen hebben een enorme behoefte om zich tegen een dier aan te vlijen en het in de ogen te kijken, op zo’n manier dat ze het gevoel hebben één te worden met het dier en dat ze zo volledig mogen zijn wie ze zijn. Ouders hebben vaak andere verwachtingen en hebben hun...

Het levenseinde van een dier

Het zielelichaam van een dier. Er vanuit gaande dat tijdens de conceptie en zwangerschap de ziel zich een stoffelijk lichaam toe-eigent, dien je te beseffen dat bij slachting, doding en natuurlijk sterven deze onstoffelijke ziel van het dier het stoffelijke lichaam...

De betekenis van dieren voor eenzame ouderen

Dieren kunnen betekenisvol zijn voor ouderen die vereenzamen. Vraag is of dat ook op een verantwoorde wijze kan, zowel voor het dier zelf als voor de mens; en al helemaal wanneer deze mensen niet gewoon zijn om met dieren om te gaan. Eenzaamheid is een geestelijke...

Dieren als steun bij rouwprocessen

“Iemand die rouwt, blijft het meest overeind als hij voelt dat een ander hem ook nog nodig heeft.” Wanneer je als vader of moeder een kind verliest of wanneer je een dierbare partner kwijtraakt word je gesterkt door het gevoel dat anderen jou nog nodig hebben. Zorgen...

Overbelasting van dieren bij coaching en therapie

Het uithoudingsvermogen van dieren Dieren hebben geleerd periodes van droogte door te komen, winters te overleven en overmaat in de dierpopulatie tijdelijk te verdragen. Ze hebben ook geleerd weersgesteldheden van allerlei aard te trotseren en ze zijn in staat om...