Inleiding                                                                                                                   

Recent promoveerde rechtsfilosoof Janneke Vink op haar proefschrift voor het verankeren van rechten van dieren in de grondwet. Deze publicatie heeft veel discussie teweeg gebracht. Janneke: “Wij mensen heersen over dieren en geven ze geen enkele vastigheid van wat ze van ons mogen verwachten. Dierenrechten moeten in de grondwet omdat dit de enige manier is om dieren te geven waar ze recht op hebben en om mensen te dwingen netjes met dieren om te gaan, zonder dat je de democratie te veel ondergraaft.” Over welke rechten hebben we het dan? Marieke de Vrij heeft twintig jaar geleden al een pleidooi gehouden voor grondrechten voor gedomesticeerde dieren. Ze heeft een 22-tal dierenrechten vrijgegeven en toegelicht. Recent zijn deze grondrechten gebundeld in een zevental categorieën om ze meer overzichtelijk te maken.

Programma

Op interactieve wijze verdiepen we ons in de volgende categorieën grond-rechten voor gedomesticeerde dieren:

  • Primaire leefomstandigheden
  • Sociaal-emotionele behoeften
  • Gezondheidsbehoud
  • Natuurlijke voortplanting
  • Identiteitsbehoud en waardigheidsbeleving
  • Evolutionaire ontwikkeling
  • Dierwaardig levenseinde

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om zelf middels een systemische dieropstelling meer te ervaren van het welzijn van landbouwhuisdieren in verschillende leefomstandigheden.

Door wie?

Wim van Oort is afgestudeerd landbouwkundige (HAS 1988) en als ambassadeur dierenwelzijn verbonden aan de stichting De Vrije Mare. Hij is initiatiefnemer van DierenPerspectief, een werkgroep die zich inzet voor het welzijn van dieren, bezien vanuit het perspectief van het dier. Zie voor nadere informatie: www.dierenperspectief.nl                                                            Zijn presentatie is toegespitst op inspiraties van Marieke de Vrij. Marieke is maatschappelijk raadsvrouw op een diversiteit aan maatschappelijke onderwerpen. Ze werkt al 25 jaar op het thema gezondheid en welzijn van dieren en heeft veel informatie (inspiraties) vrij gegeven. Marieke beschikt over bijzondere heldere, fijn zintuiglijke vermogens en is in staat om dieren veelzijdig en haarfijn aan te voelen.

Voor wie?

Voor iedereen die professioneel of vanuit persoonlijke belangstelling zich diepgaander wil oriënteren op het thema dierenrechten. Tevens is het een interne bijscholing voor de medewerkers van de werkgroep DierenPerspectief.

Datum               

Zaterdag 8 februari 2020 van 11.00 uur tot 16.30 uur  Ontvangst vanaf 10.45  

Locatie              

HeelCentrum Doorn, Sandenburgerlaan 6, 3941 ME Doorn

Kosten

€ 95,- indien u deelneemt namens een organisatie

€ 25,- voor particulieren die deelnemen op persoonlijke titel

€ 10,- voor vrienden (deelnemers) van De Vrije Mare                         

Kosteloos voor leden van de werkgroep DierenPerspectief, nieuwe zich nog oriënterende werkgroepleden en voor betrokkenen bij het project Dieren een stem geven                                 

Koffie/thee tijdens de bijeenkomst is inbegrepen

Graag zelf uw lunch meenemen

Aanmelding

Per mail, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de bijeenkomst, contact@dierenperspectief.nl Graag bij uw aanmelding vermelden: naam, adres, telefoon en e-mail

Informatie

Wim van Oort, contact@dierenperspectief.nl

De aanmelding geldt als afgerond na ontvangst van het deelnemingsbedrag op bankrekening nummer NL69TRIO0786830204t.n.v. Van Oort & Ros – Partners bij Ontwikkeling te Bergen. Een factuur wordt toegestuurd.

 

 

print

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden