Dierenwelzijn komt steeds meer in de verdrukking door problemen die grotere prioriteit krijgen, zoals de stikstofcrisis. Boerenprotesten maken duidelijk dat voor veel veehouders de maat vol is. Onduidelijkheden over toekomstig beleid en opgedrongen technische verbeteringen die geen echte zode aan de dijk zetten versterken dit. Daarnaast vinden ze het niet terecht om als enige de zwarte piet toegespeeld te krijgen. Door de polariserende verhoudingen wordt een goed gesprek steeds lastiger en werken radicale activistische acties averechts. Wat is er nodig?

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat een toekomstbestendige veehouderij vraagt om een duidelijke visie en lange termijn beleid, vooral ook integraal beleid met aandacht voor dierenwelzijn in samenhang met de aanpak van milieuproblemen, meer natuur op boerenbedrijven en een sterkere verbinding met andere bevolkingsgroepen, zoals consumenten en recreanten in het landelijke gebied.

Een effectieve benaderingswijze van dierenwelzijn vraagt tevens het gelijktijdig oppakken van een gedeelde verantwoordelijkheid. Duidelijk toekomstbestendig beleid van beleidsmakers en politici, consumenten die bereid zijn om een eerlijke prijs te betalen voor duurzame en dierwaardige producten, toeleverende en dienstverlenende bedrijven in de agrarische sector die verder kijken dan hun korte termijn belangen en veehouders die in staat gesteld worden om hun bedrijfsvoering op realistische wijze aan te passen. Voorkomen dient te worden dat juist de veehouders die nu al inzetten op biologische en natuur inclusieve landbouw met veel aandacht voor dierenwelzijn het onderspit delven ten koste van grootschalige industriële veehouderij.

Tijdens de bijeenkomst van vrijdag 6 december 2019 verdiepen we ons in de huidige situatie:

  • Welke krachtenvelden spelen en wie zijn de grote spelers achter de schermen?
  • Welke categorieën veehouders zijn er en wat kenmerkt hun bedrijfsvoering?
  • Wat kenmerkt een lange termijnvisie voor toekomstbestendige landbouw?
  • Wat is er nodig om dierenwelzijn op evenwichtige wijze onderdeel van het debat en de te maken keuzes te laten zijn?
  • Hoe kun jij jouw invloed daarbij aanwenden, persoonlijk en binnen de organisatie waar je werkzaam bent?

Het krachtenveld brengen we in kaart via een systemische opstelling en Marieke de Vrij geeft aan het eind van de bijeenkomst een persoonlijke ‘handaanreiking’ mee.

Zaterdag 7 december 2019 is een oefendag in gespreksvoering. Met wie ga je het gesprek over dierenwelzijn aan en welke tact en vaardigheden zijn daarbij nodig. We werken met systemische opstellingen m.b.t. casuïstiek van de deelnemers en bespreken en oefenen met effectieve gespreksvoering. De begeleiding is in handen van Wim van Oort.  De bijeenkomsten zijn los van elkaar te volgen.

Praktische informatie

Doelgroep 

Iedereen die dierenwelzijn een warm hart toe draagt, persoonlijk en/of professioneel

Data

Verdiepingsdag op vrijdag 6 december 2019 en Oefendag gespreksvaardigheden op zaterdag 7 december 2019

Locatie

Centrum Het Vrije Veld, Mantingerdijk 24, 9436 PN Mantinge (Dr.), gelegen nabij enkele mooie natuurgebieden

Tijden

Vrijdag 6 december van 10.30 tot 17.00 uur. Ontvangst vanaf 10.00 uur

Zaterdag 7 december van 10.00 tot 16.00 uur. Ontvangst vanaf 9.30 uur

Sprekers en begeleiders

Marieke de Vrij en Wim van Oort

Marieke de Vrij (1953), maatschappelijk raadsvrouw en initiator tot vernieuwingen op velerlei terreinen. Marieke beschikt over bijzonder heldere, fijn zintuiglijke vermogens. Zij is in staat het collectief en individueel bewustzijn en de potentie die hierin ligt veelzijdig aan te voelen en te benoemen. Speciaal is haar sterk ontwikkelde invoelingsvermogen in wat natuurlijk leven voor dieren behelst en wat het van verzorgers vraagt. Al meer dan 25 jaar geeft ze informatie vrij over welzijnsaspecten van dieren.

Wim van Oort (1957), ambassadeur Dierenwelzijn van stichting De Vrije Mare en initiatiefnemer  en coördinator van DierenPerspectief, een werkgroep die op basis van vrijgegeven informatie van Marieke de Vrij zich inzet voor het verbeteren van dierenwelzijn in de meest brede zin van het woord. Zie: www.dierenperspectief.nl.

Wim is tevens trainer en adviseur bij verandertrajecten en communicatievaardigheden, alsmede opgeleid in het begeleiden van systemische opstellingen.

Investering

Per dag € 75,-, exclusief overnachting, indien je op persoonlijke titel komt

Als deelnemer vanuit een bedrijf of organisatie € 150,- . Vrienden  (deel-nemers) van De Vrije Mare genieten 10% korting. Gelieve dit bij de aanmelding te vermelden

Lunch zelf meebrengen. Voor vegetarische soep wordt gezorgd

Indien wordt deelgenomen aan beide dagen verstrekken we een extra korting van 10%

Mochten de kosten een probleem zijn, neem dan contact op met de organisatie

Overnachting

Eventuele overnachtingen dien je zelf te regelen. Er is een lijst met hotel- en B&B-adressen in de nabije omgeving van Mantinge die je bij de organisatie kunt opvragen

Nadere informatie

Wim van Oort, contact@dierenperspectief.nl

print

Deel dit!

Deel dit bericht met geïnteresseerden