Het Schmallenbergvirus, een tikkende tijdklok

In het najaar van 2011, heerste er in Nederland bij koeien, geiten en schapen een nieuwe ziekte die veroorzaakt werd door een virus dat het Schmallenbergvirus werd genoemd. Dit virus veroorzaakt aangeboren hersenafwijkingen en verminkingen bij ongeboren foetussen....

Consument bepaalt het einde van het plofkip-tijdperk

Op weg naar een ‘5 sterren’ vleeskip. De maatschappelijke weerstand tegen de huidige vleeskippenhouderij neemt toe. Maatschappelijke acties als die van Wakker Dier met ‘Stop de plofkip!’ en de campagne ‘Beter Leven’ van de Dierenbescherming maken consumenten wakker en...

Kuikensterfte in broederijen

In Nederland is het aantal kuikens dat door de moederkip zelf wordt uitgebroed uiterst gering. Het merendeel wordt uitgebroed in broedmachines op broederijen; in Nederland ruim 500 miljoen kuikens per jaar. Het merendeel is bestemd voor de vleeskuikenbedrijven...

Wat de Q-koorts ons wil vertellen

De eerste Q-koortssignalen in mei 2007 bleken achteraf te leiden tot de grootste Q- koortsepidemie ooit. In 2008 werden 1.014 patiënten met Q-koorts gemeld, vooral uit het zuidoosten van het land. Ondanks genomen maatregelen was de epidemie in 2009 wederom groter en...