Onthoornen van koeien en kalveren

Koeien hebben van nature hoorns. Toch is de algemene zienswijze dat het onthoornen van koeien en kalveren hun welzijn bevordert. Het tegendeel is waar. Onthoornen tast de eigenheid en integriteit van het dier aan, zowel fysiek als gedragsmatig. Het komt tegemoet aan...

Euthanasie van kalveren

Begin 2016 was er veel ophef over het doodspuiten van gezonde, maar voor de handel te lichte kalveren. Dit heeft geleid tot heftige maatschappelijke reacties. Mede door een petitie van Dier & Recht is de sector nu met een plan van aanpak gekomen. Situatie Kalveren...

Verbod op scheiden van kalf en moederkoe

Begin maart 2016 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om kalfjes na de geboorte een tijdje bij de koe te laten. Binnen een half jaar moet er voor melkveebedrijven een plan van aanpak liggen. Bij vleeskoeien is dit in veel gevallen al de dagelijkse praktijk, maar...

Verkorten van snavels bij kippen vanaf 2018 verboden

Wanneer kippen op een te kleine ruimte gehouden worden, neemt hun agressie toe en gaan ze verenpikgedrag vertonen. Daarmee verwonden ze elkaar en wordt hun welzijn aangetast. Bij verenpikken pikt een kip naar de veren van een andere kip. ‘Zacht verenpikken’ hoort bij...