Systemische dieropstellingen – 12 oktober 2019

Dieren zijn van grote betekenis voor mensen. Ze voorzien in menselijke behoeften, zoals voedsel en sociaal-emotionele steun, en zijn in staat karaktereigenschappen en gedragskenmerken van mensen te spiegelen en onbewuste effecten van mens-dier relaties te onthullen....

Themaochtend Dieren als spiegel – 6 oktober 2018

Alle karaktereigenschappen van dieren zijn op een onderbewust niveau ook in mensen aanwezig. Dieren zijn buitengewoon goed in staat om mensen op zielsniveau te spiegelen. Ze nodigen ons uit om in ontmoeting een grote variatie van bijzondere eigenschappen te spiegelen....