Nieuwsflits September 2018

Nieuwsflits September 2018

Nieuwsflits DierenPerspectief September 2018 Redactioneel De zomer is weer voorbij en wij pakken onze missie weer op. De afgelopen maanden zijn er stevige debatten geweest over de toekomst van de landbouw. Ook wij hebben daar via opiniestukken aan bijgedragen, maar ze...

Dé boer bestaat niet

Verbindingen herstellen vraagt ambitieuze keuzes In het Nationaal Landbouwdebat over de toekomst van de agrarische sector ontbreekt het nog aan nuance over de verschillende typen bedrijven. Van oudsher is er een onderscheid in akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en...

Themaochtend Dieren als spiegel – 6 oktober 2018

Alle karaktereigenschappen van dieren zijn op een onderbewust niveau ook in mensen aanwezig. Dieren zijn buitengewoon goed in staat om mensen op zielsniveau te spiegelen. Ze nodigen ons uit om in ontmoeting een grote variatie van bijzondere eigenschappen te spiegelen....