Nieuwsflits September 2018

Nieuwsflits September 2018

Nieuwsflits DierenPerspectief September 2018 Redactioneel De zomer is weer voorbij en wij pakken onze missie weer op. De afgelopen maanden zijn er stevige debatten geweest over de toekomst van de landbouw. Ook wij hebben daar via opiniestukken aan bijgedragen, maar ze...

Dé boer bestaat niet

Verbindingen herstellen vraagt ambitieuze keuzes In het Nationaal Landbouwdebat over de toekomst van de agrarische sector ontbreekt het nog aan nuance over de verschillende typen bedrijven. Van oudsher is er een onderscheid in akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en...

Themaochtend Dieren als spiegel – 6 oktober 2018

Alle karaktereigenschappen van dieren zijn op een onderbewust niveau ook in mensen aanwezig. Dieren zijn buitengewoon goed in staat om mensen op zielsniveau te spiegelen. Ze nodigen ons uit om in ontmoeting een grote variatie van bijzondere eigenschappen te spiegelen....
Nieuwsflits Juni 2018

Nieuwsflits Juni 2018

Nieuwsflits DierenPerspectief Juni 2018 Redactioneel Het belang van groene schoolpleinen wordt al langer onderkend. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam blijkt dat buiten spelen in de natuur leidt tot meer concentratie, creativiteit, zelfstandigheid...

Iedere school een boerderij

Een groen schoolplein en buitenspelen is van groot belang voor een gezonde geestelijke ontwikkeling van kinderen. Vaak wordt vergeten dat ook contact met dieren van wezenlijk belang is voor hun ontwikkeling. Niet alleen huisdieren zoals honden, katten en konijnen,...