Agenda

Effectieve benaderingswijzen voor de verbetering van dierenwelzijn – Verdiepingsdag en trainingsdag – 6 en 7 december 2019

Dierenwelzijn komt steeds meer in de verdrukking door problemen die grotere prioriteit krijgen, zoals de stikstofcrisis. Boerenprotesten maken duidelijk dat voor veel veehouders de maat vol is. Onduidelijkheden over toekomstig beleid en opgedrongen technische verbeteringen die geen echte zode aan de dijk zetten versterken dit. Daarnaast vinden ze het niet terecht om als enige de zwarte piet toegespeeld te krijgen. Door de polariserende verhoudingen wordt een goed gesprek steeds lastiger en werken radicale activistische acties averechts. Wat is er nodig?

Lees meer

Systemische dieropstellingen – 12 oktober 2019

Dieren zijn van grote betekenis voor mensen. Ze voorzien in menselijke behoeften, zoals voedsel en sociaal-emotionele steun, en zijn in staat karaktereigenschappen en gedragskenmerken van mensen te spiegelen en onbewuste effecten van mens-dier relaties te onthullen. Het ‘overvragen’ van een dier zal leiden tot welzijnsproblemen bij zowel dier als mens. Een dieropstelling is een werkwijze om de samenhang tussen mens-dier relaties en de dynamiek tussen dier en omgeving inzichtelijker te maken. 

Lees meer

Themaochtend Bijen en andere insecten – 5 oktober 2019 te Maarn

Dat het met de honingbij, wilde bijen en zweefvliegen niet goed gaat is al langer bekend. Uit nieuw recent onderzoek blijkt dat het grotere aantallen en veel meer insectensoorten betreft. In Duitsland zijn driekwart van de insecten in natuurgebieden verdwenen en in Nederland is het naar verwachting niet veel beter. Schokkend!

Wat zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen? En wat kun je zelf doen om verdere teruggang van het aantal soorten te voorkomen? Daarover gaat deze themabijeenkomst. We gaan ook uitvoerig in op een natuurlijke wijze van bijen houden, niet voor de honingproductie, maar om het bijenvolk tot zijn recht te laten komen.

Lees meer

Themaochtend Vee houden vanuit verbinding – 7 april 2018

Veel boeren zijn de afgelopen 50 jaar via een glijdende schaal steeds meer vervreemd geraakt van het wezen van hun productiedieren, de ecologische waarde van het landschap en bovenal de relatie met de consument. Het getuigt niet van realiteitszin om de schuld hiervan alleen bij de boeren te leggen.

Lees meer

Themaochtend Grond-rechten gedomesticeerde dieren – 30 september 2017

Veel mensen zijn zich nog te weinig bewust van de wederzijdse afhankelijkheid van het dier ten opzichte van de mens. Dieren zijn van grote betekenis als ‘producent’ van hoogwaardig voedsel, maar vooral ook van essentieel belang voor de geestelijke ontwikkeling van mensen. Binnen de collectieve velden van dieren is het dierenleed sterk toegenomen, met als gevolg de degeneratie van diersoorten en ontzield leefgedrag. Het is daarom niet alleen voor het dier, maar ook voor de mens van groot belang dat de wezenskenmerken van het dier tot zijn recht komen en gediend worden.

Marieke de Vrij heeft 22 grond-rechten van gedomesticeerde dieren vrijgegeven die behulpzaam zijn bij het beter begrijpen én herstellen van de intrinsieke waarde van het dier.

Lees meer