Agenda

Meer aandacht voor dierenwelzijn Effectieve benaderingswijzen en communicatie – 24 en 25 april 2020

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat een toekomstbestendige veehouderij vraagt om een duidelijke visie en lange termijn beleid, vooral ook integraal beleid met  aandacht voor dierenwelzijn in samenhang met de aanpak van milieuproblemen, meer natuur op boerenbedrijven en een sterkere verbinding met andere bevolkingsgroepen, zoals consumenten en recreanten in het landelijke gebied.
Een effectieve benaderingswijze van dierenwelzijn vraagt tevens het gelijktijdig oppakken van een gedeelde verantwoordelijkheid. Duidelijk toekomstbestendig beleid van beleidsmakers en politici, consumenten die bereid zijn om een eerlijke prijs te betalen voor duurzame en dierwaardige producten, toeleverende en dienstverlenende bedrijven in de agrarische sector die verder kijken dan hun korte termijn belangen en veehouders die in staat gesteld worden om hun bedrijfsvoering op realistische wijze aan te passen.

Lees meer

Gezondheid en welzijn van hobbydieren – 13 maart 2020

Ook houders van hobbydieren worden geconfronteerd met maatregelen als gevolg van besmettelijke dierziekten. De verschillende varianten van de hoog pathogene aviaire influenza en de daaraan verbonden ophokplicht zijn een jaarlijks terugkerend verschijnsel aan het worden. Mond en klauwzeer (MKZ) en Q-koorts liggen op de loer en worden nog steeds gevreesd. Een nieuwe dreiging is de Afrikaanse varkenspest (AVP) die al is vastgesteld bij wilde zwijnen in Oost-Europa en in Belgie.

Lees meer

Afscheid nemen van een geliefd huisdier – 21 februari 2020

Ongewild word je vroeg of laat geconfronteerd met een naderend afscheid van een huisdier. Als gevolg van een hechte wederzijdse band is afscheid nemen bij ernstige ziekte of ouderdom een emotioneel gebeuren. Als verzorger wil je ook in die laatste fase het beste voor je dier. Rond het overlijden van huisdieren is een bloeiende rouwcultuur ontstaan waarbij niet alleen het overleden dier centraal staat, maar steeds vaker ook de eigenaar. De vraag is wat in het belang van het dier én de mens de juiste keuzes zijn.

Lees meer

Grondrechten voor dieren – 8 februari 2020

Marieke de Vrij heeft twintig jaar geleden al een pleidooi gehouden voor grondrechten voor gedomesticeerde dieren. Ze heeft een 22-tal dierenrechten vrijgegeven en toegelicht. Recent zijn deze grondrechten gebundeld in een zevental categorieën om ze meer overzichtelijk te maken.

Lees meer

Systemische dieropstellingen – 18 januari 2020 Thema: Trauma’s bij dieren

Een dieropstelling is een werkwijze om de samenhang tussen mens-dier relaties en de dynamiek tussen dier en omgeving inzichtelijker te maken. Het thema van deze bijeenkomst is Trauma’s bij dieren. Wanneer een dier een ‘te spannende’ situatie niet goed verwerkt kan een trauma ontstaan. Instinctief gedrag schiet dan te kort om zonder paniek te reageren. Voorbeelden van veel voorkomende traumatische ervaringen zijn onweer, vuurwerk, een schop, angst voor een mededier, ruimtegebrek, verlies van een maatje of huisgenoot,….

Lees meer

Effectieve benaderingswijzen voor de verbetering van dierenwelzijn – Verdiepingsdag en trainingsdag – 6 en 7 december 2019

Dierenwelzijn komt steeds meer in de verdrukking door problemen die grotere prioriteit krijgen, zoals de stikstofcrisis. Boerenprotesten maken duidelijk dat voor veel veehouders de maat vol is. Onduidelijkheden over toekomstig beleid en opgedrongen technische verbeteringen die geen echte zode aan de dijk zetten versterken dit. Daarnaast vinden ze het niet terecht om als enige de zwarte piet toegespeeld te krijgen. Door de polariserende verhoudingen wordt een goed gesprek steeds lastiger en werken radicale activistische acties averechts. Wat is er nodig?

Lees meer

Systemische dieropstellingen – 12 oktober 2019

Dieren zijn van grote betekenis voor mensen. Ze voorzien in menselijke behoeften, zoals voedsel en sociaal-emotionele steun, en zijn in staat karaktereigenschappen en gedragskenmerken van mensen te spiegelen en onbewuste effecten van mens-dier relaties te onthullen. Het ‘overvragen’ van een dier zal leiden tot welzijnsproblemen bij zowel dier als mens. Een dieropstelling is een werkwijze om de samenhang tussen mens-dier relaties en de dynamiek tussen dier en omgeving inzichtelijker te maken. 

Lees meer

Themaochtend Bijen en andere insecten – 5 oktober 2019 te Maarn

Dat het met de honingbij, wilde bijen en zweefvliegen niet goed gaat is al langer bekend. Uit nieuw recent onderzoek blijkt dat het grotere aantallen en veel meer insectensoorten betreft. In Duitsland zijn driekwart van de insecten in natuurgebieden verdwenen en in Nederland is het naar verwachting niet veel beter. Schokkend!

Wat zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen? En wat kun je zelf doen om verdere teruggang van het aantal soorten te voorkomen? Daarover gaat deze themabijeenkomst. We gaan ook uitvoerig in op een natuurlijke wijze van bijen houden, niet voor de honingproductie, maar om het bijenvolk tot zijn recht te laten komen.

Lees meer