Agenda

Themaochtend Vee houden vanuit verbinding – 7 april 2018

Veel boeren zijn de afgelopen 50 jaar via een glijdende schaal steeds meer vervreemd geraakt van het wezen van hun productiedieren, de ecologische waarde van het landschap en bovenal de relatie met de consument. Het getuigt niet van realiteitszin om de schuld hiervan alleen bij de boeren te leggen.

Lees meer

Themaochtend Grond-rechten gedomesticeerde dieren – 30 september 2017

Veel mensen zijn zich nog te weinig bewust van de wederzijdse afhankelijkheid van het dier ten opzichte van de mens. Dieren zijn van grote betekenis als ‘producent’ van hoogwaardig voedsel, maar vooral ook van essentieel belang voor de geestelijke ontwikkeling van mensen. Binnen de collectieve velden van dieren is het dierenleed sterk toegenomen, met als gevolg de degeneratie van diersoorten en ontzield leefgedrag. Het is daarom niet alleen voor het dier, maar ook voor de mens van groot belang dat de wezenskenmerken van het dier tot zijn recht komen en gediend worden.

Marieke de Vrij heeft 22 grond-rechten van gedomesticeerde dieren vrijgegeven die behulpzaam zijn bij het beter begrijpen én herstellen van de intrinsieke waarde van het dier.

Lees meer